Ocena brak

TYGODNIK WIELKOPOLSKI, czasopismo nauk.-lit. i artyst.

Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012

TYGODNIK WIELKOPOLSKI, czasopismo nauk.-lit. i artyst., wyd. w Poznaniu 1870-74, z inicjatywy W. Bełzy, W. Ordona, K. Kanteckiego i E. Calliera, nakładcy i red. odpowiedzialnego; 1872 nieoficjalnie przejął redakcję W. Olendzki, 1874 red. i nakładcą został W. Chotomski. Pismo o ambicjach nauk. i lit., programie liberalno-narodowym, miało być w założeniu organem „młodej pol. generacji"; łącząc się 1872 z —> „Sobótką", nie przejęło jej aspiracji popularyzatorskich. Wg programu Calliera T.W. miał budzić ducha patriot. i służyć zacieśnieniu więzów między zaborami, co znalazło wyraz w tematyce niepodległościowej i akcentach radykalizmu społ.; wiążąc nadzieje wolnościowe z ruchem rewol., zwł. w łonie narodów słow., zajmował wyjątkową pozycję w czasopiśmiennictwie pol. po powstaniu styczniowym. T.W. publikował artykuły i studia z zakresu literatury pol., głównie współcz. (głoszące jej kryzys), z zakresu literatur obcych, zwł. słowiańskich (ros. i czes.), oraz teatru, a także utwory lit. pol. i przekłady. Pod kierunkiem Olendzkiego nabrał zabarwienia pozytywist., a redakcja Chotomskiego była już przekreśleniem dawnej linii i poziomu. Z T.W. współpracowali m. in.: M. Bałucki, J. Łuszczewska, S. Grudziński, W. Kętrzyński, A.H. Kirkor, J.I. Kraszewski, K. Libelt, Władysław Łoziński, H. Merzbach, B. Moraczewska, J. Narzymski, J. Ochorowicz, E. Orzeszkowa, A. Sowiński.

T. TYSZKIEWICZ „Sobótka" (1869-1871) i „T.W." (1870-1874). Zarys historyczny i bibliografia zawartości, Poz. 1961.

Do góry