Ocena brak

TYGODNIK KULTURALNY, czasopismo społ.-kult.

Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012

TYGODNIK KULTURALNY, czasopismo społ.-kult., wyd. w Warszawie pod tymże tyt. od 1961, początkowo pt. „Orka" (1957-60), „Tygodnik Kulturalny. Orka" (1960-61). Redaktorzy nacz.: A. Olcha (1957-60), F. Starzec (1960-65), W. Winkiel (1965-67), S. Adamczyk (od 1967). Członkami redakcji i współpracownikami byli m.in. H. Bereza, E. Bryll, J. Brzoza, S. Czernik, T. Drewnowski, J.M. Gisges, B. Hamera, J. Kawalec, J. Kurek, S. Lichański, E. Marzec,'S. Młodożeniec, J. Morton, W. Myśliwski, S. Nędza Kubiniec, T. Nowak, M. Nowakowski, J. Ozga Michalski, J.B. Ożóg, S. Piętak, J. Szczawiej. Pismo adresowane gł. do nauczycieli ze wsi i małych miasteczek zmierzało, zwł. w pocz. okresie, do ożywienia działalności kult. i artyst. środowisk terenowych. Starało się inspirować ruch regionalny. Towarzyszyły temu próby stworzenia pomostu między młodą inteligencją pochodzenia wiejskiego a jej macierzystym środowiskiem (dyskusja o klasowym charakterze nowej inteligencji, zainicjowana przez J. Chałasińskiego, wypowiedzi na temat modelu laickiej kultury, ankiety, konkursy). Osobne nry pisma poświęcone zostały poszczególnym regionom (Podhalu, Mazowszu, Wielkopolsce, Warmii i Mazurom, ziemi koszalińskiej). Celom edukacyjnym służyły artykuły ujęte w cykle, np.: Słownik kultury współczesnej (1962), Słownik polskich pisarzy współczesnych (1962-67), Czytamy wiersze (1967-69), Pisarze o czytelnikach (1967), Czytelnicy o pisarzach (1967-73), Pisarz i tradycja literacka (1966-72), Lektury i problemy (1970-73), Pisarz, życie i dzieło (1972), Rozmowy z pisarzami (1973). Pismo zamieszcza wiersze i fragmenty prozy, także autorów debiutujących i tzw. pisarzy niedzielnych. Animowaniu twórczości o tematyce wiejskiej służy coroczna nagroda lit. im. S. Piętaka, ustanowiona 1965 (z udziałem LSW, ZLP i ZSMW).

Do góry