Ocena brak

TYDZIEŃ LITERACKI, ARTYSTYCZNY, NAUKOWY I SPOŁECZNY, tygodnik liberalno-demokratyczny

Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012

TYDZIEŃ LITERACKI, ARTYSTYCZNY, NAUKOWY I SPOŁECZNY, tygodnik liberalno-demokratyczny, wyd. we Lwowie 1874-81 (od 1879 pt. „Tydzień Polski"); założycielem, wydawcą i pierwszym red. był J. Rogosz. W 1877 nabył pismo A.D. Bartoszewicz i redagował je przy współpracy m.in. J. Ochorowicza i B. Abakanowicza. Od 1878 współwłaścicielem stał się M. Biernacki, który wkrótce przejął redakcję, nast. wydawnictwo. Pismo zamieszczało rozprawy estetyczne, lit., hist., społ., recenzje lit. i artyst. pogadanki, polemiki, korespondencje krajowe i zagr., prowadziło przegląd nowości wydawn., informowało o odkryciach i badaniach naukowych. Drukowało również utwory lit. autorów pol. (m.in. Rogosza Tak być musiało, J. Lama Idealiści, Dziwne kariery, J. Bliziń-skiego Rozbitki) i obcych (m.in. J. Verne'a Tajemnicza wyspa), było aktywnym popularyzatorem twórczości H. Sienkiewicza w ówczesnej Galicji. Podjęte przez Bartoszewicza i Biernackiego próby ograniczenia różnorodnych polemik i nadania tygodnikowi przede wszystkim charakteru lit. obniżyły liczbę prenumeratorów. Współpracownikami pisma byli m.in.: B. Czerwieński, (1879 red. działu lit. i teatr). J. Chamiec, W. Koszczyc, J.I. Kraszewski, Lam, W. Sabowski.

Podobne prace

Do góry