Ocena brak

Turcy Seldżucy

Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012

 

 • Koczownicze ludy tureckie Azji Środkowej rozpoczęły w X w. nową ekspansję na kraje islamu. Karachanidzi, przywódcy tych plemion, opanowali w X w. państwo Samanidów i utworzyli na jego terenach sułtanat.

 • W sferze wpływów Karachanidów znajdowało się plemię zwane od żyjącego w X w. władcy Seldżuka- Seldżukami. Seldżucy popadli w konflikt z Karachanidami i przenieśli się na południe, gdzie zostali osiedleni przez sułtana Masuda w zamian za służbę wojskową.

 • Wnuk Seldżuka, Togrul-bek, wystąpił przeciwko Masudowi w 1040 r. i opanował Chorasan, po czym zdobył zachodni Iran i Irak. Po niszczycielskiej wojnie zdobył Togrul-bek Bagdad w 1055 r. Od abbasydzkiego kalifa, któremu pozostawił nominalne zwierzchnictwo nad wyznawcami, przyjął tytuł sułtana, po czym zaczął opanowywać emiraty na pograniczu bizantyjsko- arabskim.

 • Następca Togrul-beka, Alp Arslan, uderzył na cesarstwo Bizantyjskie, pogrążone w nieustannych walkach o purpurę cesarską. Cywilna biurokracja, starająca się zapobiec wzrostowi potęgi możnowładczej, uniemożliwiała skuteczną obronę.

Wkrótce Alp Arslan opanował Armenię, niedawno przyłączoną do cesarstwa. Cesarz przesiedlił uciekającą ludność armeńską do Cylicji, gdzie powstał zwarty etnicznie obszar ormiański, zwany Małą Armenią.

 • W 1071 r. cesarz Roman IV Diogenes stawił czoło Alp Arslanowi pod Mantzikiert, poniósł jednak druzgocącą klęskę i dostał się do niewoli.

 • Mimo rosnącego zagrożenia i paniki walki wewnętrzne w Bizancjum trwały. Kolejni pretendenci do purpury próbując uzyskać dla siebie poparcie Turków rozgrywali terenami Azji Mniejszej, trzonu cesarstwa, który dostawał się powoli w ręce Turków.

Tylko w Cylicji wódz ormiański Ruben przeciwstawił się w 1080 r. Turkom i założył państwo, Małą Armenię.

 • Po zdobyciu Nicei Turcy stanęli nad Morzem Marmara, zagrażając Konstantynopolowi.

Jednocześnie w 1085 r. zdobyli Antiochię, a jeszcze w 1070 r. wyrwali z rąk Fatymidów Palestynę Jerozolimą.

 • Rozpęd ekspansji Seldżuków zahamował rozpad ich sułtanatu na kilka państw. Na zdobytych terenach bizantyjskich powstał w 1077 r. Sułtanat Rzymski (Rum) ze stolicą w Nicei, później w Ikonium. Inne sułtanaty powstały w:

 • Iraku

 • Syrii (Damaszek)

 • Kermanie (pd.-zach. Iran)

 • Chorasan i część Azji Środkowej- pozostały w rękach naczelników, tzw. Wielkich Seldżuków.

 • Pochód Turków znaczyły rzezie chrześcijan. Na szczęście u schyłku XI w. kalif fatymidzki Mustali, wykorzystując rozbicie państwa Seldżuków, opanował ponownie Palestynę wraz z Jerozolimą.

Podobne prace

Do góry