Ocena brak

TURCY OSMAŃSCY W EUROPIE

Autor /Ronald Dodano /08.11.2011

1) Walki Turków osmańskich z Bizancjum.

2) Organizacja państwa Turków osmańskich.

3) Podbój Serbii i Bułgarii przez Turków.

4) Węgry wobec ekspansji Tureckiej.

5) Władysław III Warneńczyk na tronie Węgierskim.

6) Klęska pod Warną 1400-1444

7) Upadek Konstantynopola .

Turcy przybyli około XIV w. Wcześniej tam było Bizancjum.. Bizancjum w XIVw. Powoli chyliło się ku upadkowi. Powstaje cesarstwo łacińskie. W XV w. Turcy zajmują płw. Azja mniejsza. Przekraczają cieśninę,

Omijają Konstantynopol i kierują się na płw. Bałkański. (Serbia, Bułgaria ,Węgry ).Od 1387 panuje Zygmunt Luksemburski. Ekspansja Turecka początkowo skierowała się na południową część płw. Bałkańskiego - przeciw Bułgarii, która zostaje zajęta do 1396 roku. Wiek później po walkach Turcy opanowują nie bez wysiłku Serbię.

Ich armia była nowoczesna górująca nad ciężkozbrojnym rycerstwem. Armia turecka była oparta na systemie feudalnym -rządził sułtan (władca absolutny ,który wydaję prawa sam im nie podlegając). Wszystkie ziemie były jego ,posiadał oddziały spachisowe. Służyli oni za darmo w zamian za dożywotnie przyznanie im ziem.

Po śmierci ziemia wracała do sułtana. Oprócz pachisów byli janczarowie -czyli piechota , młodzi, brańcy i

Chrześcijańscy którzy byli w dzieciństwie odbierani siłą z domu i wychowywani w duchu fanatycznego islamu i posłuszeństwa dla sułtana. Odbywali szkolenie dotyczące sztuki orężnej. Były to oddziały które często przesądzały o losach Tureckich bitew. Po podboju Bułgarii i Serbii skierowali się na Węgry. W 1396 organizują krucjatę antyturecką wspieraną licznie przez oddziały zachodniej Europy która kończy się klęską. Węgrzy ponoszą klęskę pod Nikipolis. Ważne dla stosunków Turecko - Węgierskich były lata 1440 - 1444.

Wtedy to panował władysław III (syn Jagiełły , nadano mu przydomek Warneńczyk).-W 1444 organizuję podobną krucjatę jak w 1396 zorganizował Zygmunt Luksemburski. Początkowo spotkała się z odzewem odnosiła sukcesy .Podpisano 10 -letni rozejm w Szegedynie. Następnie większość wojsk się rozproszyła. Papież za pośrednictwem Wenecji skłonił Władysława by kontynuował walkę z Turkami i obiecał mu pomoc . Warneńczyk wyprawił się na tereny Bułgarii pomoc jednak nie przyszła. Sam stracił głowę która została przewieziona do stolicy Turcji Adrianopola. Klęska pod Warną w 1444 doprowadziła do upadku cesarstwa bizantyjskiego. W 1453 po dwóch miesiącach oblężenia upada Konstantynopol. Turcy po zdobyciu tego miasta nadają mu nazwę Stambuł.

WNIOSKI:

W połowie XIV w. Turcy opanowują większość terenów płw. Bałkańskiego i tworzy się państwo Tureckie. Turcy hołdują 2 państwa w których interesy miała Polska. Hospodarstwa Mołdawii i Wołoszczyzny (tutaj też ekspansja).Posiłkowe oddziały mołdawskie (Rumunii) wspierali Polskę w bitwie pod Grunwaldem.

Podobne prace

Do góry