Ocena brak

Turbiny parowe w elektrowniach

Autor /Janusz Dodano /31.01.2012

W elektrowniach wielkie turbiny parowe napę­dzają generatory. Zwykle przy mocach do 300 MW zespół wirników osadzonych na jednym wa­le napędza jeden generator. Przy wyższych mo­cach jedna wieloczłonowa turbina dwuwałowa napędza oddzielne generatory. Generatory wytwarzają prąd przemienny, czyli taki, którego kierunek przepływu zmienia się wielokrotnie w ciągu sekundy.

Częstotliwość

W krajach europejskich prąd w sieci energetycz­nej wykonuje w ciągu sekundy 50 pełnych cykli zmian kierunku przepływu. Mówimy, że jego częstotliwość (lub częstotliwość sieci) wynosi 50 Hz (herców). Jeden herc jest jednostką częstotli­wości oznaczającą, że w ciągu sekundy wykona­ny zostaje jeden cykl.
Częstotliwość prądu wytwarzanego przez ge­neratory zależy od prędkości z jaką się one i na­pędzające je turbiny obracają. Aby wytwarzać prąd o częstotliwości 50 Hz turbina musi wyko­nywać 50 obrotów na sekundę czyli 3000 na mi­nutę. W Ameryce Północnej częstotliwość sieci wynosi 60 Hz i tamtejsze turbiny obracają się z prędkością 3600 obrotów na minutę.
Niektóre elektryczne i elektroniczne zegary bazują na częstotliwości sieci jako wzorcu czasu. Napędzane z, sieci zegary elektryczne posiadają silniki, których prędkość jest uzależniona od czę­stotliwości zasilania. Podobnie niektóre zegary elektroniczne dokładnie zliczają i przetwarzają na czas zmiany napięcia zasilającego.
Ponieważ wszystkie urządzenia elektryczne przystosowane są do jednej częstotliwości zasila­nia, a wszystkie generatory są spięte ze sobą sie­cią przesyłającą prąd, istotne jest, aby generatory te obracały się z identyczną prędkością. Gdyby było inaczej doprowadziłoby to do zniszczenia generatorów i poważnych zakłóceń w pracy sieci. Każda najdrobniejsza zmiana prędkości obroto­wej turbiny energetycznej wymaga natychmia­stowej kompensacji.

Podobne prace

Do góry