Ocena brak

Tunel pod kanałem La Manche

Autor /Darek Dodano /31.01.2012

Ideę połączenia Francji i Wielkiej Brytanii tune­lem poprowadzonym pod kanałem La Manche sfor­mułował jako pierwszy francuski inżynier Albert Mathieu w roku 1802. Aż do 1865 roku, gdy zaczę­to pobierać próbki skał zalegających pod dnem kanału, pomysłem tym nikt się nie zajmował. Badanie dna kontynuowano przez 10 lat. Pod ko­niec lat siedemdziesiątych XIX wieku rozpoczęto drążenie tunelu równocześnie z brytyjskiego i fran­cuskiego brzegu, wykorzystując przy tym najno­wocześniejsze wówczas maszyny górnicze.
W 1882 roku prace przerwano, gdyż Anglicy obawiali się inwazji Francuzów... właśnie poprzez tunel. Pomimo że powstawały rozliczne studia tyczące tej inwestycji, niczego więcej nie kopano aż do 1973 roku, gdy znowu zaczęto prace po obu stronach kanału. Przerwa w budowie nastąpiła po dwóch latach, a tym razem przyczyną był gwał­towny wzrost kosztów. Drążenie podjęto na nowo w końcu lat 80., a w 1994 r. tunel pod kanałem La Manche został oficjalnie oddany do eksploatacji. Zapewnia on kolejowe połączenie między Francją a Anglią w obu kierunkach. Samochody, zarówno ciężarowe, jak i osobowe, są także przewożone przez tunel na wagonach kolejowych.

Podobne prace

Do góry