Ocena brak

TUCZKOW Paweł Aleksiejewicz (8 X 1775 - 24 I 1858), gen. ros., brat Aleksandra, Nikołaja i Siergieja

Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013

W kampanii 1806-1807 dowodził bryg., brał udział w wojnie ze Szwecją 1808-1809. W kampanii 1812 komenderował ariergardą 2 korpusu piech., bił się pod Smoleńskiem i Walutyną Górą, gdzie skutecznie osłaniał odwrót 1 Armii za Dniepr. Ciężko ranny, dostał się do niewoli, z której wrócił dopiero w 1814. W 1815 dowodził dyw., 1819 przeniesiony w stan spoczynku.

Do góry