Ocena brak

TUCZKOW Nikołaj Aleksiejewicz (16 IV 1765 - 30 X 1812), gen. ros., brat Aleksandra, Pawła i Siergieja

Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013

Uczestnik wojny ze Szwecją 1788-1790 i Polską 1792, tłumił też powstanie kościuszkowskie. 1799 dowodził sewskim p. muszkie-terskim i spod Zurychu przedarł się z bagnetem w ręku do Szafuzy.

W kampanii 1806-1807 przeciwko Francji powierzono mu dyw., a potem korpus. Pod Pruską Iławą sprawował komendę nad prawym skrzydłem. W wojnie ze Szwecją 1808 dowodził 5 dyw. piech. 1811 gub. w Kamieńcu Podolskim. W kampanii 1812 dow. 3 korpusu piech.

Pod Moźajskiem jego korpus znajdował się na lewym skrzydle i bronił pozycji pod w. Utica, gdzie walczył z korpusem ks. Poniatowskiego. Śmiertelnie raniony poi. kulą, zm. w Jarosławiu.

Do góry