Ocena brak

TUCZKOW Aleksandr Aleksiejewicz (3 III 1778 - 7 IX 1812), gen. ros., brat Nikołaja, Pawła i Siergieja

Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013

Uczestnik wojny z Francją 1807 i Szwecją 1808, kiedy to dowodził p., następnie był dyżurnym gen. u boku dow. korpusu finlandzkiego, Barclaya de Tolly. W 1812 jako gen.-mjr dowodził bryg. w 3 dyw. piech. Odznaczył się pod Witebskiem i Smoleńskiem. Poległ pod Moźajskiem w czasie kontrataku 3 dyw. na redutę siemionow-ską, trafiony kulą armatnią. W 1820 jego żona wybudowała koło reduty cerkiew, została mniszką i założyła klasztor żeński pod wezwaniem Zbawiciela.

Do góry