Ocena brak

TRZY SALWY. Biuletyn poetycki, zbiorek wierszy W. Broniewskiego,

Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012

TRZY SALWY. Biuletyn poetycki, zbiorek wierszy W. Broniewskiego, S.R. Standego i W. Wandurskiego, wyd. w Warszawie 1925. W przedmowie autorzy formułowali program poezji-walki, opowiadając się za zespoleniem twórczości poet. z rewol. walką proletariatu, którą uznali za „najwyższą treść" swojej twórczości. Na gruncie wspólnych przekonań ideowych zaprezentowały się trzy odrębne indywidualności twórcze, z których Broniewski okazał się z czasem poetą najwybitniejszym. Zbiorek był wystąpieniem pionierskim, ogłaszającym powstanie grupy poetów rewol. o wyraźnie i jednoznacznie sformułowanym programie ideowym; stanowił zarazem jedną z pierwszych manifestacji nurtu tzw. poezji proletariackiej w pol. literaturze międzywojennej; wznów. 1956 i 1967.

H. KARWACKA Poeci „T.s.", „Odgłosy" 1967 nr 29.

Podobne prace

Do góry