Ocena brak

TRZY GODY. Sielanka w 5 aktach

Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012

TRZY GODY. Sielanka w 5 aktach, sielanka dram. F.D. Kniaźnina, powst. 1790-92, wyd. w t. 5 Dzieł, Warszawa 1829, rozbudowana wersja 2-aktowego Troistego wesela (powst. 1783-85, wyd. w t. 3 Poezji, W. 1788). Fabuła osnuta jest wokół perypetii uczuciowych trzech par wieśniaczych z podpuławskiej wioski, których połączenie umożliwia dobroć i hojność pańska. W idylliczny obraz patriarchalnej wsi wprowadził autor akcenty krytyki oficjalistów dworskich i ich stosunku do chłopa. Sielanka, bliska konstrukcji operowej, zawiera piosenki, arie i recytatywa (wśród nich m. in. liryki Kniaźnina i J. Szymanowskiego). Nowatorstwo utworu przejawia się w oparciu jego budowy na zasadach lud. paralelizmu oraz w częstych odwołaniach do poezji lud. przez aluzje i cytaty folklorystyczne.

Wyd. A. Jendrysik w: Utwory dramatyczne, W. 1958 TPO. J. GAJEK „Troiste wesele" F.D. Kniaźnina w świetle folkloru, w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu... J. Kleinera (zbiór.), Ł. 1949.

Podobne prace

Do góry