Ocena brak

TRZEJ KRÓLOWIE: KACPER, MELCHIOR, BALTAZAR

Autor /fajka Dodano /08.01.2013

Kacper (Kasper) - z per. słowa: gizbar - stróż skarbca, strażnik, albo od gathaspar - wspaniały,

Melchior - hebr. melki-or - oznacza “Bóg (król) jest moją światłością”,

Baltazar - sem. Belszassar - “Niech Bóg zachowa jego życie”.

Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza(2,1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym.To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeligwiazdę - znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnymznakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy. Herod podejmującich dowiaduje się o celu podróży Podejrzewa, że narodził się rywal. Na podstawie proroctwa w księdzeMicheasza (5,1) kapłani jako miejsce narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Tam wyruszają MędrcyOdnajdując Dziecię Jezus, ofiarowują mu swe dary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie wracalido Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą. Tradycja na podstawie trzech hojnych darów: złota,kadzidła i mirry określa ich liczbę, wiek, kolor skóry i symbolikę. W VI wieku dodano im tytuły królewskie i świtę, a w IX imiona: Kacper, Melchior i Baltazar. Z czasem kształtuje się wyobrażenie, że reprezentujątrzy znane części świata: Europę, Azję i Afrykę. Trzej Mędrcy byli natchnieniem dla artystów ipoetów.W ikonografii od czasów wczesnochrześcijańskich są przedstawiani jako ludzie Wschodu w barwnych,częstokroć perskich szatach. W X wieku otrzymują korony. Z czasem w malarstwie i rzeźbie rozwijają sięróżne typy ikonograficzne Mędrców.

Podobne prace

Do góry