Ocena brak

Troska o zdrowie

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

Bogini zdrowia Hygieja jest uosobieniem harmonijnie zbudowanej! pięknej kobiety.

Do głównych obowiązków dorosłej kobiety należy; troska o własne zdrowie. Wiąże się to z koniecznością nabycia wiadomości o fizjologii życia kobiety, o objawach niepraWidłowyote których wczesne zaobserwowanie może zapobiec chorobom^ oraz o czynnikach szkodliwych.

Na człowieka działają bodźce ze środowiska zewnętrznego, które orgailzM odbiera za pośrednictwem u kład uli nerwowego i odpowiada na nie odczynami regulowanymi na drodze nerwowo-hormonalnej. W naszym? codziennym życiu narażenifesteśmy na wiele czynników szkodliwych, mogących powodować zachwianie równowagi fizycznej i psychiczneH Do głównych szkodliwych czynników poźaustrojowych należą: energia (głównie promienista), czynniklchenriczne, zakażenia.

Higiena'osobista życia codziennego kobiety musi być oparta na pełnej świadompści zagrożenia ze strony czynników szkodliwych: w związku z wykonywaną pracą zawodową, pracą w domu lub — przebywaniem w środowisku skażonym spalinami, zanieczyszczeniami przemysłowymi itp. Przeciwdziałanie skutkom wykonywanej pracy zawodowej i domowej wiąże się przede wszystkim z wprowadzaniem czynników korzystnych.

 

Podobne prace

Do góry