Ocena brak

Trójkąty włókniste

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

W trójkątnej przestrzeni, w której pierścień włóknisty przed-sionkowo-komorowy lewy i pierścień aorty rozchodzą się od siebie w stronę lewą, znajduje się trójkąt włóknisty lewy — twarda gęsto utkana płytka łączno tkankowa. Ku tyłowi od ujścia aorty między obu ujściami przedsionkowo-komorowymi leży podobna płytka łącznotkankowa o szczególnie twardej konsystencji, trójkąt włóknisty prawy; łączy się on z częścią błoniastą przegrody międzykomorowej. Do trójkątów u *°knistych przylegają i łączą się z nimi mocniejsze pasemka obu pierścieni włóknistych przedsionkowo-komorowych, o których już wspominaliśmy, nici wieńcowe.

Cały szkielet serca składa się więc z odcinka środkowego, pionowo ustawionej części błoniastej przegrody międzykomorowej oraz z poziomo położonych pierścieni U °knistych ujść żylnych i ujść tętniczych wraz z twardymi trójkątami tętniczymi.

U niektórych ssaków trójkąty włókniste zawierają płytki chrzęstne (np. koń, świnia), u mnych nawet części kostne (bydło) z komórkami kostnymi i układami kanałów naczyniowych Haversa.

Podobne prace

Do góry