Ocena brak

TRÓJGRANIASTY KAPELUSZ

Autor /Kanut Dodano /19.04.2012

a. Trójkątny kapelusz, hiszp. El sombrero de tres picos, fr. Le Tricorne, balet komiczny w 1 akcie (Londyn 1919, wyst. pol. Warszawa 1962), muzyka Manuela de Falli napisana w 1917 na zamówienie Siergieja Diagilewa, wykorzystana częściowo w wystawionej w Madrycie (1917) pantomimie Burmistrz i młynarka, hiszp. El corregidor y la molinara, choreografia: Leonid Miasin, libretto: Gregorio Martinez Sierra wg noweli (1874) Pedra Antonia de Alarcón, scenografia: Pablo Picasso.

Burmistrz (corregidor) w trójgraniastym kapeluszu (oznace swego urzędu) zaleca się do zamężnej młynarki, która aby dać mu nauczkę, kompromituje nieszczęsnego adoratora przed swoim mężem i sąsiadami. Jedna z reprezentacyjnych pozycji narodowej muzyki hiszp., wykorzystująca elementy ludowej muzyki andaluzyjskiej. Finałową część baletu (i suity) stanowi ognista jota (zob.).

Podobne prace

Do góry