Ocena brak

Troczek dolny prostowników

Autor /sara Dodano /05.01.2012

Troczek dolny prostowników (retinaculum mm. extensorum inferius) położony jest na powierzchni przedniej, na granicy goleni i stopy. Występuje on zwykle w postaci leżącej litery Y. Silne ramię boczne składa się z dwóch warstw; warstwa powierzchowna rozpoczyna się na stronie bocznej kości piętowej, warstwa głęboka — w zatoce stępu; obie biegną do przodu i przyśrodkowo, obejmując ścięgna prostownika długiego palców, po czym łączą się; ramię to nosi nazwę więzadła procowatego (ligamentum fundiforme). stanowi ono odnogę pionową litery Y. Następnie pasmo to dzieli się na dwa ramiona, które biegną rozbieżnie w stronę przyśrodkową. Ramię dolne, cieńsze, biegnie powierzchownie od ścięgien prostownika długiego palucha i m. piszczelowego przedniego do kości łódkowatej i klinowatej przyśrodkowej. Ramię górne, silniejsze kieruje się na powierzchnię przednią kostki przyśrodkowej. Składa się ono z dwóch warstw, które od przodu i od tyłu obejmują prostownik długi palucha i m. piszczelowy przedni. Obie warstwy łączą się między obu mięśniami. W ten sposób w obrębie całego troczka powstają trzy przedziały, po jednym dla każdego z trzech prostowników Licząc od boku: przez przedział pierwszy przebiega prostownik długi palców, przez przedział drugi — prostownik długi palucha i wreszcie przez przedział trzeci — m. piszczelowy przedni. Czasami od kostki bocznej może odchodzić dodatkowe pasmo do ramienia bocznego, a wtedy troczek przybiera kształt skrzyżowany, stąd dawna nazwa: więzadło krzyżowe goleni (ligamentum cruciatum cruris)

Podobne prace

Do góry