Ocena brak

Trening pozytywnego myślenia

Autor /ricsscasismwld Dodano /24.09.2005

Konspekt zajęć relaksacyjnych

TEMAT: trening pozytywnego myślenia

1.Wprowadzenie

Pozytywne myślenie pojmowane jako metoda zmiany zachowania i nastawienia. Główną zasada pozytywnego myślenia opiera się na założeniu, że można wpływać na psychikę przez samą tylko zmianę sposobu myślenia. Dzięki myślom można pozytywnie wpływać na podświadomość.
Trening pozytywnego myślenia to dolność do zauważania pozytywnych aspektów każdej sytuacji to jeden ze wskaźników zdrowia psychicznego. Jeżeli umiemy dostrzec w drugim człowieku lub dowolnym zdarzeniu ich dobre strony, to z natury jesteśmy pogodni, cieszymy się sympatią innych i jesteśmy zdrowsi fizycznie. .
Pozytywne myślenie, obok świadomości i myślenia racjonalnego jest bardzo skuteczną bronią w walce ze stresem i niepewnością. Sprowadza się przede wszystkim do celowego skupiania uwagi na pozytywnych cechach otoczenia, ludzi i wydarzeń. Jest to tendencja do ujawniania i wspierania rozwoju pozytywnych cech, talentów, zainteresowań własnych i cudzych. Innymi słowy to sprawne umysłowe odkrywanie i promowanie mocnych stron każdego człowieka.
Jak każda zdolność, także pozytywne myślenie może zostać poddane treningowi, wyuczeniu.Wystarczy wykształcić zwyczaj koncentrowania się na przyszłości, unikania myślenia kontrfaktycznego ("co by było, gdyby"), bo co raz się stało, już się nie odstanie. Trzeba myśleć o tym, jak w danej sytuacji można (także sobie) pomóc, albo przynajmniej jak nie przeszkadzać.

Pozytywne myślenie jest metodą naukową.
Do najważniejszych ludzkich pragnień, do których odwołuje się pozytywne myślenie należą:

- potrzeba wolności i nieograniczonej niezależności materialnej

- potrzeba- bezpieczeństwa i znalezienia oparcia

- potrzeba - komfortu

- potrzeba- unikania konfliktów wewnętrznych

- potrzeba - nie przyzwyczajania się do tego, że oczekujemy pomocy z zewnątrz

- potrzeba - pragnienie zapomnienia wszystkich krzywd, których się doznało

- potrzeba - całkowitego uproszczenia świata

- potrzeba - "wyłączenia się" z realnego świata

- potrzeba - zachowania zdrowia, potrzeba osiągnięcia zbawienia

- potrzeba - stworzenia sobie własnego świata czyli:
1. potrzeba posiadania wszechmocy, osiągnięcia stanu harmonii i jedności ze światem
2. potrzeba absolutnego szczęścia
3. potrzeba życia w krainie wiecznej szczęśliwości

Przedstawiciele pozytywnego myślenia sądzą, że konsekwencją "złych myśli" mogą być nerwice i lęki. Nie tylko psychiczne ale nawet schorzenia fizyczne można pokonać poprzez prawidłową świadomość.

Główna maksyma "pozytywnego myślenia" brzmi: JESTEŚ TYM CO MYŚLISZ!

Optymizmu i radości życia można się nauczyć. Jedyny warunek, to zmiany.
Dobre rady:
1) Myśl pozytywnie od rana. Skupiaj swoja uwagę na tym co dobrego wydarzyło się wczoraj i wydarzy się dziś.

Podobne prace

Do góry