Ocena brak

Trening a wydolność w wysiłkach długotrwałych

Autor /makumba Dodano /22.05.2014

W wyniku treningu wytrzymałościowego dochodzi do usprawnienia wielu ogniw warunkujących maksymalny pobór tlenu (patrz podrozdział „Czynniki warunkujące V02max”), a więc produkcji ATP na drodze fosforylacji oksydacyjnej.

Zwiększa się sprawność układu oddechowego. Płuca sportowca są w stanie wentylować nawet ponad 200 litrów powietrza na minutę. Rośnie objętość minutowa serca, która u wytrenowanych zawodników może osiągać 40 litrów na minutę. Wzrost objętości minutowej serca odbywa się głównie na drodze wzrostu objętości wyrzutowej, która u sportowców może sięgać 200 ml. Interesujący jest fakt, że maksymalna częstość skurczów serca nie zwiększa się w następstwie treningu wytrzymałościowego, a raczej się obniża. Znamiennie natomiast obniża się spoczynkowa częstość akcji serca (bradykardia długodystansowców), bo do połowy wartości normalnych (tj. do około 30-35 sk-min"').

W wyniku treningu zwiększa się również objętość krwi krążącej, a po treningach wysokogórskich przyrasta ilość hemoglobiny we krwi. Poprawie ulega elastyczność erytrocytów oraz stężenie 2,3-DPG - związku ułatwiającego oddawanie tlenu w tkankach.

W wyniku treningu wytrzymałościowego odporność na zmęczenie włókien mięśniowych się zwiększa. Włókna szybkie typu IIX nabierają cech włókien wolniejszych typu IIA. Ponadto zwiększa się liczba i sprawność mitochondriów. Wzrasta również aktywność kluczowych enzymów oksydacyjnych (takich jak: dehydrogenaza bursztynianowa, dehydrogenaza kwasów tłuszczowych, redukta-za NADH - koenzym Q i oksydaza cytochromowa).

Usprawnieniu ulega system transportu substratów energetycznych do komórki mięśniowej oraz do mitochondrium (np. usprawnia się transport glukozy do wnętrza komórki przez specyficzne transportery; ang. glucose transporter - GLUT).

Już po 2 tygodniach treningu (5 razy w tygodniu) obserwuje się istotny wzrost poziomu V02max oraz wytrzymałości. Jednakże osiągnięcie wysokiej i stabilnej formy sportowej wymaga wielu lat treningu. W pierwszych latach treningu wytrzymałościowego zwiększa się zarówno poziom progu mleczanowego (LT), jak i V02max, po czym dochodzi do stabilizacji poziomu V02max.

 

Podobne prace

Do góry