Ocena brak

Trend jest twoim sprzymierzeńcem

Autor /Satan666 Dodano /29.03.2013

Zasad kryjących się za postulatem, by nie walczyć z trendem, któiy jest naszym sprzymierzeńcem.

Rozważając obie powyższe zasady pamiętajmy, że trend może się zmienić. Kluczową sprawą jest szukanie i rozpoznawanie słabości trendu, które sygnalizują nadchodzący zwrot. Słabość tę można zaobserwować w tempie wzrostu zysków' spółki, w trendzie ogólnorynkowym lub w koniunkturze całej gospodarki. Informacje na ten temat są łatwo dostępne w mediach finansowych. Inwestor powinien śledzić je codziennie, aby rozumieć ich wpływ na kursy akcji.

Nigdy nie walcz z Rezerwą Federalną

Kiedy stopy procentowa idą w' górę, ceny akcji spadają. To proste fakty. Większość kursów akcji podąża na ogół w kierunku przeciwnym do slóp procentowych. Firmy muszą przeważnie zaciągać kredyty, a kiedy je już zaciągną, muszą płacić odsetki.

Odsetki te pochodzą z zysków, które miały wzrosnąć w wyniku zaciągnięcia kredytów. Jeśli mają płacić więcej dolarów w postaci odsetek, to oczywiście mniejsze będą ich zyski. A zyski pozostają w bezpośredniej relacji do kursów akcji: jeśli zyski są wyższe, kursy idą w górę. Niższe zyski to spadek kursów'.

Pozostałe dw'a czynniki wpływające na ceny akcji to spekulacja, która może pchnąć kursy w górę, oraz brak zainteresowania ze strony inwestorów, który może doprowadzić do spadku kursów.

Wysokość stóp procentowych zależy od wielu zmieniających się czynników gospodarczych. Najważniejszym z nich są działania Zarządu Rezerwy Federalnej (Fcd), który może wpływać na stopy procentowa stosowane pomiędzy bankami udzielającymi sobie pożyczek w celu spełnienia wymagań dotyczących rezerw obowiązkowych. Stopa ustalana przez Fed to stopa funduszy federalnych. Zwróćmy uwagę, że ruchy funduszy federalnych cechuje pewna zmienność. Na dzienne zmiany stóp procentowych wpływa popyt i podaż na rynku obligacji, do pewnego stopnia zachowanie rynku akcji, a także stosunek Fed do dostępności pieniądza.

Wysokość rezerw obowiązkowych Lo ustalone w dolarach kwoty, jakie muszą być utrzymywane w poszczególnych bankach. Wysokość rezerw' obowiązkowych nie zmienia się zbyt często.

Federalna stopa dyskontowa określana jest przez Fed dla banków, które pożyczają odeń pieniądze. Jest to najważniejsze ogniwa w łańcuchu stóp procentowych i główny czynnik służący ustalaniu stopy podstawowej, którą banki wyznaczają dla swych największych dłużników. Federalna stopa dyskontowa może się zmieniać w każdym momencie i z dowolnego powodu. Na ogół zmieniana jest średnio dwa razy w roku, choć Fed nie ma żadnych ograniczeń jeśli chodzi o liczbę takich zmian.

W roku 1981 stopa ta wynosiła 14 procent. W tym momencie Fed naciskał na hamulce starając się schłodzić gospodarkę, która weszła w spiralę inflacyjną. Zamiarem Fed było utrudnienie dostępu do pieniądza przez podrożenie kredytów.

Kiedy gospodarka i inflacja zwalniają tempo, przychodzi czas na obniżenie stóp procentowych i naciśnięcie gazu. Do końca roku 1982 stopy procentowe spadły do 8,5 procent, czyli bardziej rozsądnego poziomu. „Bąbel'’ w 1984 roku spowodował, że ludzie zaczęli myśleć, że stopy procentowe znowu pójdą w górę. Ale administracja Reagana przyrzekła obniżkę stóp i utrzymanie inflacji pod kontrolą.

Stopy cały czas spadały. Federalna stopa dyskontowa spadła poniżej 6 procent w połowie 1986 roku i pozostała na tym poziomie do 4 września 1987 roku. Ten ruch był pierwszym tego rodzaju od czterech lat i nastąpił na krótko przed największym spadkiem rynkowym z 19 października 1987 roku, kiedy rynek zniżkował jednego dnia o ponad 500 punktów.

Ostry spadek z października 1987 roku miał wiele przyczyn. Wielu ludzi winiło zań stopę dyskontową. Inni wskazywali na słaby tynek obligacji i paniczną wyprzedaż dokonywaną przez fundusze powiernicze. W rzeczywistości do gospodarki wkradała się na powrót inflacja i Fed nie miał oporów przed naciśnięciem hamulców w celu uniknięcia przegrzania gospodarki.

Obserwowanie, co dzieje się z gospodarką i giełdą, może być równie ważne jak rozumienie, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. Rówmież obserwacja bieżącej polityki i działań Rezerwy Federalnej może pomóc inwestorowi dokonywać transakcji zgodnie z trendem, a nie przeciw niemu.

Podobne prace

Do góry