Ocena brak

Transport o ochrona środowiska w Unii Europejskiej

Autor /alien Dodano /20.11.2007

TRANSPORT I OCHRONA ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ.

Tematem mojej pracy są dwie z polityk Unii Europejskiej - transport oraz ochrona środowiska. Są to istotne polityki mające na celu poprawę infrastruktury unijnej co jest związane jednocześnie z dużym naciskiem na ochronę środowiska naturalnego.
Celem polityki transportowej Unii Europejskiej jest spełnienie racjonalnych oczekiwań państw i społeczeństw wywołanych wzrostem mobilności, za czym idzie wzrost zapotrzebowania na dostępność transportową. Związane jest to oczywiście z wieloma czynnikami takimi jak tempo rozwoju gospodarczego, czy koniecznością zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko przyrodnicze oraz warunki życia.
Utworzenie wspólnej polityki transportowej zapowiadał w artykule 74 Traktat Rzymski. Jednakże przez 24 lata istnienia Wspólnoty Europejskiej postęp był minimalny i na tyle powolny, że we wrześniu 1982 roku Parlament Europejski wniósł skargę przeciwko Radzie Ministrów do Trybunału Sprawiedliwości. Twierdził on, że Rada nie wypełnia postanowień traktatowych. Trybunał przyznał rację Parlamentowi Europejskiemu uznając, że rada nie zapewnia swobody świadczenia usług w transporcie międzynarodowym i polecił Radzie ministrów, aby stale pracowała nad stopniową realizacją wspólnej polityki transportowej. Po tej decyzji nastąpiło znaczne przyspieszenie procesów decyzyjnych, które było również częściowo spowodowane przyjęciem harmonogramu prac nad utworzeniem rynku wewnętrznego Wspólnoty do roku 1992. Natomiast w 1983 Komisja Europejska ustanowiła szereg celów politycznych takich jak między innymi: większa integracja krajowych polityk transportowych, usunięcie przeszkód biurokratycznych czy pomoc finansowa dla projektów związanych z infrastrukturą o znaczenia dla całej Unii. Komisja Europejska przyjęła również w 1995 roku program działań na lata 1995-2000 który zawierał założenia dla wspólnego podejścia do zagadnienia transportu w oparciu o zaawansowane technologie które zarówno przyczynia się do osiągnięcia celów związanych z bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Późniejszy program na lata 2000-2004 jeszcze bardziej kładł nacisk na ochronę środowiska oraz przyniósł zasadę zajmowania się każdym sektorem transportu z osobna.
Jednym z najistotniejszych aspektów polityki transportowej są drogi. Kluczowe znaczenie sieci drogowej wynika z podstawowej funkcji, jaka jest zapewnienie dostępu do wszystkich elementów zagospodarowania przestrzennego. Nawet przy założeniach polityki transportowej restrykcyjnej w stosunku do samochodów, niezbędne jest zapewnienie możliwości funkcjonowania transportu zbiorowego (autobusowego), dojazdu do każdego obiektu dla pojazdów obsługi technicznej oraz w przypadku awarii i zdarzeń wymagających interwencji służb ratunkowych itp.

Podobne prace

Do góry