Ocena brak

Transport kolejowy - RID

Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013

Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych.

Regulamin określa:

—    towary niebezpieczne, które nie są dopuszczone do przewozu międzynarodowego;

—    towary niebezpieczne, które są dopuszczone do przewozu międzynarodowego oraz popisane do nich warunki (z uwzględnieniem wyłączeń) dotyczące w szczególności:

• klasyfikacji towarów, w tym kryteriów klasyfikacyjnych oraz odpowiednich me::c badawczych,

•    użytkowania opakowań (obejmując pakowanie razem),

•    użytkowania cystern (obejmujące ich napełnianie),

• procedur wysyłkowych (obejmujące oznakowanie i stosowanie nalepek ostrzega -czych na sztukach przesyłki i na jednostkach transportowych, a także wymaga' o dokumentów i informacji),

• przepisów z zakresu konstrukcji, badania i dopuszczania opakowań i cystern,

• użytkowania jednostek transportowych (w tym załadunku, ładowania razer ładunku).

Podobne prace

Do góry