Ocena brak

Transport kolejowy - Konwencja COTIF

Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013

Podstawę prawną międzynarodowych przewozów kolejowych stanowi Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) podpisana w 1980 r. Integralnym elementerr tej Konwencji są przepisy o międzynarodowym przewozie towarów kolejami - CIM.

Konwencję tę stanowią kraje europejskie oraz kilka pozaeuropejskich. W transporcie kolejowyr występują trzy strony umowy przewozowej: przewoźnik, nadawca i odbiorca, z któryc każda ze stron ma określone zasady, prawa oraz obowiązki.

Przewozy kolejowe odbywą: się tylko i wyłącznie pomiędzy stacjami dopuszczonymi do ruchu międzynarodowego w komunikacji CIM oraz za pośrednictwem listu przewozowego CIM, który składa się z pięć. egzemplarzy i stanowi bardzo ważny element odprawy przewozowej.

Podobne prace

Do góry