Ocena brak

Transport kolejowy - Konwencja Berneńska

Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013

W 1890 roku uchwalono pierwszą konwencję międzynarodową dotyczącą transportu o powszechnym charakterze - była to Konwencja berneńska o przewozie towarów kolejami (CIM). W 1924 r, przyjęto drugą Konwencję berneńską o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV). 

Podobne prace

Do góry