Ocena brak

Transport jako część koncepcji logistycznej

Autor /indianer Dodano /31.03.2011

Uważany jest za równoważny z produkcją, obrotem towarowym. Jest to wyodrębniony zespół czynności koniecznychdo fizycznego przemieszczenia dóbr z miejsca nadania do miejsca odbioru. Podstawową rolą transportu jest optymalizacja wykorzystania zasobów, czynników wytwórczych, optymalizacji miejsca i czasu ich występowania w przestrzeni ogólnogospodarczej.

Rozważając kwestię transportu producent musi wybrać jego rodzaj, określić czybędzie to transport środkami własnymi czy obcymi oraz ocenić podatność przewozową towarów (stopień odporności na przewozy). W ten sposób określana jest podat-ność naturalna wynikająca z fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwościładunków oraz podatność techniczna wynikająca z ciężaru, objętości, wymiarów.Czynniki te decydują o wyborze środka transportu i czasu jego realizacji.

Wybór przewoźnika to decyzja czy wykorzystać własne czy obce środki, którapowinna oparta być na analizie porównawczej kosztów transportu, czynników jakościowych i pozatechnicznych.

Podstawą decyzji w zakresie rodzaju transportu są ceny usług przewozowych,wymogi usługobiorcy w zakresie jakości świadczonych usług, różne warianty kosztów łącznego zaopatrzenia ze względu na rodzaje transportu oraz koszty alternatywne wynikające z realizacji usługi.

Podobne prace

Do góry