Ocena brak

Transport

Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013

Niewątpliwie każdy z nas potrafi wyobrazić sobie, czym jest transport oraz podać jego definicję. Jednak dla lepszego zrozumienia poszczególnych rozdziałów przyjmijmy, że transport to działalność mająca na celu pokonywanie przestrzeni.

Nas - osoby, które będą w przyszłości odpowiedzialne za realizację procesów transportowych, interesuje jednak bardziej dokładna definicja, Zatem transport to działainość, która polega na odpłatnym świadczeniu usług, których efektem jest przemieszczenie osób i/lub ładunków z punktu nadania do punktu odbioru oraz świadczenie usług pomocniczych, bezpośrednio z tymi usługami związanych. W celu zrealizowania usługi transportowej niezbędnych jest szereg elementów, takich jak środki transportu, infrastruktura transportowa, ludzie oraz ustalone zasady i reguły realizowania tychże usług.

Elementy te łącznie tworzą system transportowy, który definiujemy jako zespół składający się ze środków transportowych, infrastruktury transportowej, ludzi odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu transportowego oraz zasady i reguły, które są odpowiedzialne za przemieszczanie osób i ładunków z punktów początkowych (nadania), poprzez ewentualne punkty przeładunkowe, do punktów końcowych (odbioru). Zasady i reguły funkcjonowania to zasady organizacji ruchu ludzi i ładunków w czasie i przestrzeni.

Każdy z nas zapewne niejednokrotnie korzystał z komunikacji miejskiej czy jechał pociągiem. Zatem wiemy, że usłudze transportu towarzyszyło szereg dodatkowych procesów, takich jak zakup biletów, wsiadanie czy wysiadanie z pociągu, czyli zgodnie z podaną wyżej definicją środka transportu, W związku z tym, byliśmy uczestnikami całego procesu, zwanego procesem transportowym. Jest on definiowany jako szereg złożonych czynności organizacyjnych, wykonawczych oraz handlowych mających na celu przemieszczenie ładunków lub ludzi z jednego lub kilku punktów początkowych, zwanych punktami nadania do jednego lub kilku punktów końcowych, zwanych punktami odbioru przy pomocy odpowiednich środków transportu.

Przykładem czynności organizacyjnych może być np. przygotowywanie dokumentów transportowych czy też zaplanowanie trasy przewozu.

Czynności wykonawcze odnoszą się do realizacji samego przewozu, czyli do realizacji procesu przewozowego, który jest kluczowym elementem procesu transportowego. Składa się on z takich czynności, które bezpośrednio angażują pojazd (np. załadunek towaru, przewóz, wyładunek).

Natomiast przez czynności handlowe rozumiemy wszelkie kwestie związane z opłatą za transport towarów czy też ludzi (np. zakup biletu na pociąg).

Przewóz towarów i/lub osób może być wykonywany przez środki transportu różnych gałęzi transportu. Zatem środki transportu to jednostki służące do przewozu ładunków z miejsca nadania do miejsca odbioru.

W ramach różnych gałęzi transportu wyróżniamy następujące środki transportu:

—    samochodowego,

—    kolejowego,

—    morskiego,

—    wodnego śródlądowego,

—    lotniczego,

—    intermodalnego.

Czy wiesz, ze ...

Rosnący udział transportu drogowego w przewozie towarów stanowi poważne zagrozenie dla środowiska oraz negatywnie wpływa na pogorszenie komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów. W celu zmiany tej niekorzystnej sytuacji Unia Europejska zaczęła promować wspólmodalność (co-modality), czyli efektywne wykorzystanie pojedynczych lub różnych środków transportu samodzielnie i w połączeniu z innymi w taki sposób, aby optymalnie wykorzystywać środki transportowe.

Transport to działalność, która polega na odpłatnym świadczeniu usług, których efektem jest przemieszczenie osób i/lub ładunków z punktu nadania do punktu odbioru oraz świadczenie usług pomocniczych, bezpośrednio z tymi usługami związanych.

Podsumowanie

Podstawowym celem transportu jest zaspokojenie potrzeb transportowych. Potrzeby te są realizowane w ramach procesów transportowych przy pomocy środków transportu różnych gałęzi transportu. Wybór właściwego środka transportu oraz sprawne zrealizowanie całego procesu transportowego należy do podstawowych zadań osoby zarządzającej transportem w danej firmie.

Podobne prace

Do góry