Ocena brak

Transfery

Autor /FroreteeveKex Dodano /09.09.2007

Transfery to przekazywanie pieniędzy w postaci dotacji od rządu do gospodarstw domowych, firm itd. Nie są to płatności za dobra lub wykonywaną pracę. Zasiłki dla bezrobotnych i dla dzieci, dotacje inwestycyjne są przykładami transferów. Pomimo że transfery są liczone jako część wydatków rządowych to rzeczywiście wydatki pieniężne dokonywane są przez gospodarstwa domowe i firmy, które otrzymały te płatności. Transfery stanowią około połowy wydatków publicznych. Transferem nazywamy przekazanie określonej sumy dochodu na rzecz obywatela instytucji publicznej lub producenta bez bieżącego świadczenia usługi. Do transferów zaliczymy również wypłacone emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych, zapomogi dla biednych itp.. Do transferów rządowych zalicza się także, subwęcje udzielone niektórym budżetom lokalnym, przedsiębiorstwom państwowym (np. kolejom) lub komunalnym (np. komunikacji miejskiej) oraz osobom prywatnym w celu dofinansowania niektórych rodzajów produkcji (różnica w cenie ropy naftowej dla rolników).
Oprócz transferów rządowych występuję także transfery z instytucji ubezpieczeniowych w formie emerytur lub dodatków emerytalnych, rent i odszkodowań z tytułu ubezpieczeń rzeczowych oraz transfery prywatne ze strony przedsiębiorstw dla instytucji publicznych lub osób prywatnych. Mogą to być fundacje darowizny, stypendia.
Transfery mogą występować nie tylko wewnątrz kraju, ale także mogą mieć charakter międzynarodowy. Pomoc zagraniczna traktowana jest jako transfer dochodu z krajów bogatych do biednych w celu pobudzenia ich rozwoju gospodarczego. Transfer taki dokonywać się może na zasadzie pełnej darowizny lub pożyczek o zmniejszonych stopach oprocentowania i wydłużonych niż zazwyczaj terminach spłat.

Podobne prace

Do góry