Ocena brak

TRANSCENDENTALNY

Autor /marjan Dodano /15.11.2012

 

TRANSCENDENTALNY <nłc. <transcendentalis> od łc. transcendens = przekraczają­cy) ang. transcendental; fr. transcendental; nm. transzendental

  1. metaf. Przekraczający —> kategorie (1), ponadrodzajowy, przysługujący każdemu —> bytowi (A), związany z —> transcendentaliami (1) (powszechnymi własnościami bytu).

  2. W kantyzmie: związany z -^ kategoria­mi (2) fl priori, nie uzyskanymi z doświad­czenia, lecz je warunkującymi i stosowa­nymi tylko w poznaniu doświadczalnym.

    3. W fenomenologii: dotyczący metod i ujęć związanych z tzw. czystą świadomością, tzn. świadomością wolną od wszelkich ele­mentów i ujęć nie zagwarantowanych samym przebiegiem przeżyć i tego, co w nich immanentnie zawarte (—> czysta świado­mość, czyli świadomość transcendentalna).

Podobne prace

Do góry