Ocena brak

Traktory i ich zastosowanie w rolnictwie

Autor /Szostak Dodano /31.01.2012

Na początku lat sześćdziesiątych, w celu podnie­sienia komfortu jazdy, w traktorach zainstalowa­no miękkie siedzenia i skromną kabinę. Kabiny te stały się jednak przyczyną kolejnej uciążliwości związanej z prowadzeniem ciągnika - hałasu. Metalowe osłony zachowywały się jak pudło rezonansowe, wzmacniając hałas pochodzący z silnika, skrzyni biegów i układu hydrauliczne­go, i wystawiając kierowcę na szkodliwe działa­nie głośnych dźwięków.
Od tego czasu konstrukcja kabin traktorów posunęła się znacznie do przodu, zapewniając całkowitą ochronę przed warunkami pogodowy­mi, przypadkami przewrócenia i hałasem. Prawie wszystkie wyposażone są w izolację dźwiękową, wygodne siedzenia, ogrzewanie i wentylację, wycieraczki oraz kierowanie ze wspomaganiem.
Większość traktorów skonstruowana jest w ten sposób, że silnik i skrzynia biegów tworzą sztyw­ną całość, w związku z czym niepotrzebne jest osobne podwozie. Moc silnika waha się od 15 do ponad 190 kW. jednak ciągniki rolnicze o prze­znaczeniu uniwersalnym wyposażone są w silniki o mocy 22-90 kW.
Większość ciągników wyposażona jest w silni­ki wysokoprężne z napędem na tylne, badź na wszystkie cztery koła. Silnik napędza również wał odbioru mocy. za pośrednictwem którego uruchamiane są zawieszone lub zaczepione z tyłu ciągnika narzędzia, oraz układ hydrauliczny, słu­żący do sterowani operacjami tych narzędzi.
Pług jest najbardziej podstawowym narzę­dziem rolniczym. Jego działanie zbliżone jest do działania łopaty. Przewraca on wierzchnią war­stwę gleby - spulchniając i rozdrabniając ją -i równocześnie zakopuje zbędne odpadki i chwa­sty. Na nowoczesnych gospodarstwach pług doczepiany jest do ciągnika, jednak w wielu kra­jach ciągle jeszcze używa się do tego celu koni i wotów.
Przed rozpoczęciem uprawy, ziemia wymaga jeszcze kilku zabiegów wykańczających. Tak jak ogrodnik grabi ziemię przed posadzeniem rośli­ny, tak rolnik ciągnie przyczepioną z tyłu traktora bronę, która wyrównuje zaoraną glebę i oczysz­cza ją z nowych chwastów.
Jeszcze inną maszyną wykorzystywaną do te­go samego celu jest kultywator, którego stalowe kolce (zęby) lub ostrza (gęsiostopki) rozdrabniają glebę i oczyszczają ją z chwastów. Kultywator rotacyjny, którego zęby lub ostrza podłączone są do obracającego się wału, może zostać użyty do przygotowania gleby, która nie była uprzednio zaorana.
Wiele roślin uprawnych jest obecnie siana w sposób mechaniczny, przy użyciu maszyn, które odgarniają ziemię, składką w nią nasiona (na ustalonej głębokości i w ustalonych odstę­pach), a następnie przysypują je warstwą gleby. Maszyny te mogą obsiewać kilka rzędów na raz.

Podobne prace

Do góry