Ocena brak

Traktat Lizboński zmiany w zakresie statutu prawnego

Autor /Kazik Dodano /21.07.2011

Traktat z Lizbony (2007, wszedł w życie pod koniec 2009 roku)

  • Wielostronna umowa międzynarodowa, dokończenie rewizji poprzednich traktatów -> traktat rewizyjny/reformujący

  • Jego specyfika polega na tym, że żeby mógł wejść on w życie każde państwo musi go zaakceptować, dostosowane do najsłabszego uczestnika

  • Zmiany nazewnictwa traktatów – TWE – Traktat Wspólnot Europejskich na Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – WE ulega likwidacji, stąd zmiana nazwy

W 2002 roku przestaje istnieć EWWiS, jej aktywa i dorobek prawny przejęła EWG, dość szybko przemianowana na Wspólnotę Europejską

Euratom – zachował swoją nazwę

WE i Euratom stanowią I filar

Traktat z Lizbony likwiduje podział filarowy, WE zostaje wchłonięta przez UE. Euratom pozostał osobną organizacją międzynarodową, poza strukturami UE

O traktacie z Lizbony mówi się traktat konstytucyjny o drobnych retuszach

Traktat wdraża

 • dekonstytucjonalizacja- nowelizacja, reformacja zamiast nowego, spójnego traktatu. Np. nie MSZ UE a Wysoki Przedstawiciel

 • nie wprowadził ustaw ramowych, pozostał przy rozporządzeniach, dyrektywach i decyzjach

 • rezygnacja z państwowych symboli np. flaga UE

 • nadano UW status organizacji międzynarodowej, co wyklucza tym samym państwowość UE zmieniono preambułę, dodano zwrotINSPIROWANI kulturowym, religijnym i humanistycznym dziedzictwem Europy, z którego wynikają powszechne wartości, stanowiące nienaruszalne i niezbywalne prawa

 • człowieka, jak również wolność, demokracja, równość oraz państwo prawne"

 • UE otrzymał podmiotowość, m.nar. osobowość prawną. Po Traktacie Lizbońskim Unia Europejska stała się jednolitą organizacja międzynarodową. Dzięki temu UE uzyskała osobowość prawną. Jest to pojęcie występujące w prawie międzynarodowym i dzięki temu Unia staje się podmiotem prawa międzynarodowego. Dzięki temu może między innymi zawierać umowy tak jak inne organizacje międzynarodowe i państwa. Wcześniej UE korzystała z podmiotowości Wspólnot Europejskich.

 • Powyższy traktat wprowadził precyzyjne rozgraniczenia pomiędzy kompetencjami Unii Europejskiej a państwami członkowskimi. Zostały określone tzw. kompetencje powierzone/przyznane. Wszelkie kompetencje nieprzyznane unii w traktatach należą do państw członkowskich

 • Kolejną zmianą jest zastosowanie większości kwalifikowanej podczas podejmowania decyzji w Radzie Europejskiej. Powyższe rozwiązanie polega na stosowaniu liczby państw i potencjału demograficznego. Ta zmiana niestety jest szkodliwa dla Polski, ponieważ wcześniej mieliśmy znacznie większą liczbę głosów przy znacznie mniejszym potencjale demograficznym.

 • Istotne rozwiązanie w traktacie związane jest ze zwiększoną elastycznością wewnątrz Unii. Polega ona na tym, że wewnątrz UE będzie mogła powstać wzmocniona współpraca np. kilku państw w celu zrealizowania jakiegoś celu. Traktat jednakże nakłada obowiązek uczestniczenia 9 państw w takiej inicjatywie.

Karta Praw Podstawowych

 • Gwarantuje podstawowe prawa obywatelskie, ekonomiczne, socjalne dla obywateli UE

 • Z chwilą wejścia TL w życie nabrała mocy wiążącej, co oznacza, że zgodnie z Traktatem Lizbońskim Karta Praw Podstawowych stała się obowiązującym prawem

 • Gwarantuje:

- prawo do życia

- zakaz tortur i nieludzkiego traktowania

  • zakaz poniżającego karania

Podobne prace

Do góry