Ocena brak

Traktat lizboński

Autor /Laura Dodano /31.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Traktat lizboński

Transkrypt

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

C 306

Unii Europejskiej
Tom 50
Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Zawiadomienie nr

Spis treści

2007/C 306/01

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę
Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

ZMIANY WPROWADZONE DO TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Artykuł 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Artykuł 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

17 grudnia 2007

Strona

POSTANOWIENIA KOŃCOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Artykuł 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Artykuł 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Artykuł 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Artykuł 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Artykuł 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
PROTOKOŁY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
A. Protokoły do dołączenia do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
i, w stosownym przypadku, do traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej 148
Protokół w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
— Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
— Protokół w sprawie Eurogrupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
— Protokół w sprawie stałej współpracy strukturalnej ustanowionej na mocy artykułu 28a Traktatu o
Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
— Protokół dotyczący artykułu 6 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie przystąpienia Unii
do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności . . . . . . . . . . . . . . . . 155
— Protokół w sprawie rynku wewnętrznego i konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
— Protokół w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do Polski i
Zjednoczonego Królestwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

PL

— Protokół w sprawie wykonywania kompetencji dzielonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
— Protokół w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Cena: 42 EUR

(Ciąg dalszy na następnej stronie)

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

TRAKTAT Z LIZBONY
ZMIENIAJĄCY TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTAT
USTANAWIAJĄCY WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ
(2007/C 306/01)

C 306/1

C 306/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PREAMBUŁA

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW,
PREZYDENT REPUBLIKI BUŁGARII,
PREZYDENT REPUBLIKI CZESKIEJ,
JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII,
PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC,
PREZYDENT REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ,
PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ,
JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII,
PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ,
PREZYDENT IRLANDII,
PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ,
PREZYDENT REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ,
PREZYDENT REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ,
PREZYDENT REPUBLIKI LITEWSKIEJ,
JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA,
PREZYDENT REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ,
PREZYDENT REPUBLIKI MALTY,

17.12.2007

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/3

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW,
PREZYDENT FEDERALNY REPUBLIKI AUSTRII,
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ,
PREZYDENT RUMUNII,
PREZYDENT REPUBLIKI SŁOWENII,
PREZYDENT REPUBLIKI SŁOWACKIEJ,
PREZYDENT REPUBLIKI FINLANDII,
RZĄD KRÓLESTWA SZWECJI,
JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII
I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,
PRAGNĄC zakończyć rozpoczęty przez Traktat z Amsterdamu i Traktat z Nicei proces zwiększania

efektywności i legitymacji demokratycznej Unii oraz poprawy spójności jej działań,
POSTANOWILI zmienić Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską

i Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,
i w tym celu powołali jako swoich pełnomocników:

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW,
Guy VERHOFSTADT
Premier
Karel DE GUCHT
Minister Spraw Zagranicznych

C 306/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PREZYDENT REPUBLIKI BUŁGARII,
Sergiej STANISZEW
Premier
Iwajło KAŁFIN
Wicepremier i Minister Spraw Zagranicznych
PREZYDENT REPUBLIKI CZESKIEJ,
Mirek TOPOLÁNEK
Premier
Karel SCHWARZENBERG
Minister Spraw Zagranicznych
JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII,
Anders Fogh RASMUSSEN
Premier
Per Stig MØLLER
Minister Spraw Zagranicznych
PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC,
Dr Angela MERKEL
Kanclerz Federalny
Dr Frank-Walter STEINMEIER
Federalny Minister Spraw Zagranicznych i Wicekanclerz Federalny
PREZYDENT REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ,
Andrus ANSIP
Premier
Urmas PAET
Minister Spraw Zagranicznych

17.12.2007

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PREZYDENT IRLANDII,
Bertie AHERN
Premier (Taoiseach)
Dermot AHERN
Minister Spraw Zagranicznych

PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ,
Konstantinos KARAMANLIS
Premier
Dora BAKOYANNIS
Minister Spraw Zagranicznych

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII,
José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO
Przewodniczący Rządu
Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ
Minister Spraw Zagranicznych i Współpracy

PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ,
Nicolas SARKOZY
Prezydent
François FILLON
Premier
Bernard KOUCHNER
Minister Spraw Zagranicznych i Europejskich

C 306/5

C 306/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ,
Romano PRODI
Prezes Rady Ministrów
Massimo D'ALEMA
Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Spraw Zagranicznych

PREZYDENT REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ,
Tassos PAPADOPOULOS
Prezydent
Erato KOZAKOU-MARCOULLIS
Minister Spraw Zagranicznych

PREZYDENT REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ,
Valdis ZATLERS
Prezydent
Aigars KALVĪTIS
Premier
Māris RIEKSTIŅŠ
Minister Spraw Zagranicznych

PREZYDENT REPUBLIKI LITEWSKIEJ,
Valdas ADAMKUS
Prezydent
Gediminas KIRKILAS
Premier
Petras VAITIEKŪNAS
Minister Spraw Zagranicznych

17.12.2007

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA,
Jean-Claude JUNCKER
Premier, Ministre d'État
Jean ASSELBORN
Minister Spraw Zagranicznych i do spraw Imigracji
PREZYDENT REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ,
Ferenc GYURCSÁNY
Premier
Dr Kinga GÖNCZ
Minister Spraw Zagranicznych
PREZYDENT MALTY,
The Hon Lawrence GONZI
Premier
The Hon Michael FRENDO
Minister Spraw Zagranicznych
JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW,
Dr J. P. BALKENENDE
Premier
M.J. M. VERHAGEN
Minister Spraw Zagranicznych
PREZYDENT FEDERALNY REPUBLIKI AUSTRII,
Dr Alfred GUSENBAUER
Kanclerz Federalny
Dr Ursula PLASSNIK
Federalny Minister Spraw Europejskich i Międzynarodowych

C 306/7

C 306/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
Donald TUSK
Prezes Rady Ministrów
Radosław SIKORSKI
Minister Spraw Zagranicznych

PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ,
José SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA
Premier
Luís Filipe MARQUES AMADO
Minister Stanu, Minister Spraw Zagranicznych

PREZYDENT RUMUNII,
Traian BĂSESCU
Prezydent
Cãlin POPESCU TĂRICEANU
Premier
Adrian CIOROIANU
Minister Spraw Zagranicznych

PREZYDENT REPUBLIKI SŁOWENII,
Janez JANŠA
Premier
Dr Dimitrij RUPEL
Minister Spraw Zagranicznych

17.12.2007

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/9

PREZYDENT REPUBLIKI SŁOWACKIEJ,
Robert FICO
Premier
Ján KUBIŠ
Minister Spraw Zagranicznych

PREZYDENT REPUBLIKI FINLANDII,
Matti VANHANEN
Premier
Ilkka KANERVA
Minister Spraw Zagranicznych

RZĄD KRÓLESTWA SZWECJI,
Fredrik REINFELDT
Premier
Cecilia MALMSTRÖM
Minister do spraw Europejskich

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII
I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,
The Rt. Hon Gordon BROWN
Premier
The Rt. Hon David MILIBAND
Minister Stanu do spraw Zagranicznych i Wspólnoty Brytyjskiej

KTÓRZY, po wymianie swoich pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej
formie,

C 306/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2007

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

ZMIANY WPROWADZONE DO TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU
USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ
Artykuł 1
Traktat o Unii Europejskiej zmienia się zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu.

PREAMBUŁA
1)

W preambule wprowadza się następujące zmiany:
a)

dodaje się motyw drugi w brzmieniu:
„INSPIROWANI kulturowym, religijnym i humanistycznym dziedzictwem Europy,
z którego wynikają powszechne wartości, stanowiące nienaruszalne i niezbywalne prawa
człowieka, jak również wolność, demokracja, równość oraz państwo prawne,”;

b)

w motywie siódmym, który staje się motywem ósmym, wyrazy „niniejszego Traktatu”
zastępuje się wyrazami „niniejszego Traktatu i Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej”;

c)

w motywie jedenastym, który staje się motywem dwunastym wyrazy „niniejszego
Traktatu” zastępuje się wyrazami „niniejszego Traktatu i Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
2)

W artykule 1 wprowadza się następujące zmiany:
a)

na końcu akapitu pierwszego dodaje się następujące wyrazy:
„…, której Państwa Członkowskie przyznają kompetencje do osiągnięcia ich wspólnych
celów”;

b)

akapit trzeci otrzymuje brzmienie:
„Podstawę Unii stanowi niniejszy Traktat oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(zwane dalej »Traktatami«). Oba te Traktaty mają taką samą moc prawną. Unia zastępuje
Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym.”.

17.12.2007

3)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/11

Dodaje się artykuł 1a w brzmieniu:
„Artykuł 1a
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji,
równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób
należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie
opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na
równości kobiet i mężczyzn.”.

4)

Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 2
1.

Celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów.

2.
Unia zapewnia swoim obywatelom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, w której zagwarantowana jest swoboda przepływu osób,
w powiązaniu z właściwymi środkami w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu,
imigracji, jak również zapobiegania i zwalczania przestępczości.
3.
Unia ustanawia rynek wewnętrzny. Działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego
podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka
rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu
społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego. Wspiera
postęp naukowo-techniczny.
Zwalcza wyłączenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość i ochronę socjalną,
równość kobiet i mężczyzn, solidarność między pokoleniami i ochronę praw dziecka.
Wspiera spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność między Państwami
Członkowskimi.
Szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem
dziedzictwa kulturowego Europy.
4.

Unia ustanawia unię gospodarczą i walutową, której walutą jest euro.

5.
W stosunkach zewnętrznych U nia umacnia i propaguje swoje wartości i interesy oraz
wnosi wkład w ochronę swoich obywateli. Przyczynia się do pokoju, bezpieczeństwa, trwałego
rozwoju Ziemi, do solidarności i wzajemnego szacunku między narodami, do swobodnego
i uczciwego handlu, do wyeliminowania ubóstwa oraz do ochrony praw człowieka,
w szczególności praw dziecka, a także do ścisłego przestrzegania i rozwoju prawa
międzynarodowego, w szczególności zasad Karty Narodów Zjednoczonych.
6.
Unia dąży do osiągnięcia swoich celów właściwymi środkami odpowiednio do zakresu
kompetencji przyznanych jej na mocy Traktatów.”.

C 306/12

5)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2007

Uchyla się artykuł 3 i dodaje się artykuł 3a w brzmieniu:
„Artykuł 3a
1.
Zgodnie z artykułem 3b wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach należą
do Państw Członkowskich.
2.
Unia szanuje równość Państw Członkowskich wobec Traktatów, jak również ich
tożsamość narodową, nierozerwalnie związaną z ich podstawowymi strukturami politycznymi
i konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorządu regionalnego i lokalnego. Szanuje
podstawowe funkcje państwa, zwłaszcza funkcje mające na celu zapewnienie jego integralności
terytorialnej, utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę bezpieczeństwa narodowego.
W szczególności bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności
każdego Państwa Członkowskiego.
3.
Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy Unia i Państwa Członkowskie wzajemnie się
szanują i udzielają sobie wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających
z Traktatów.
Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne właściwe dla
zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z Traktatów lub aktów instytucji Unii.
Państwa Członkowskie ułatwiają wypełnianie przez Unię jej zadań i powstrzymują się od
podejmowania wszelkich środków, które mogłyby zagrażać urzeczywistnieniu celów Unii.”.

6)

Dodaje się artykuł 3b, który zastępuje artykuł 5 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską, w brzmieniu:
„Artykuł 3b
1.
Granice kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania. Wykonywanie tych kompetencji podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności.
2.
Zgodnie z zasadą przyznania Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji
przyznanych jej przez Państwa Członkowskie w Traktatach do osiągnięcia określonych w nich
celów. Wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach należą do Państw Członkowskich.
3.
Zgodnie z zasadą pomocniczości, w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej
kompetencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele
zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa
Członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze
względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie
na poziomie Unii.
Instytucje Unii stosują zasadę pomocniczości zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania
zasad pomocniczości i proporcjonalności. Parlamenty narodowe czuwają nad przestrzeganiem
zasady pomocniczości zgodnie z procedurą przewidzianą w tym Protokole.
4.
Zgodnie z zasadą proporcjonalności zakres i forma działania Unii nie wykraczają poza
to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów.

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/13

Instytucje Unii stosują zasadę proporcjonalności zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania
zasad pomocniczości i proporcjonalności.”.
7)

Uchyla się artykuły 4 i 5.

8)

Artykuł 6 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 6
1.
Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie praw podstawowych Unii
Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku, w brzmieniu dostosowanym 12 grudnia 2007 roku
w Strasburgu, która ma taką samą moc prawną jak Traktaty.
Postanowienia Karty w żaden sposób nie rozszerzają kompetencji Unii określonych
w Traktatach.
Prawa, wolności i zasady zawarte w Karcie są interpretowane zgodnie z postanowieniami
ogólnymi określonymi w tytule VII Karty regulującymi jej interpretację i stosowanie oraz
z należytym uwzględnieniem wyjaśnień, o których mowa w Karcie, które określają źródła tych
postanowień.
2.
Unia przystępuje do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności. Przystąpienie do Konwencji nie narusza kompetencji Unii określonych w Traktatach.
3.
Prawa podstawowe, zagwarantowane w europejskiej Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych
Państwom Członkowskim, stanowią część prawa Unii jako zasady ogólne prawa.”.

9)

W artykule 7 wprowadza się następujące zmiany:
a)

w całym artykule odniesienie do naruszenia „zasad wymienionych w artykule 6 ustęp 1”
lub „zasad określonych w artykule 6 ustęp 1” zastępuje się odniesieniem do naruszenia
„wartości, o których mowa w artykule 1a,”, wyrazy „niniejszego Traktatu” zastępuje się
wyrazem „Traktatów”, a wyraz „Komisji” zastępuje się wyrazami „Komisji Europejskiej”;

b)

w ustępie 1 akapit pierwszy na końcu zdania pierwszego skreśla się wyrazy: „…
i skierować do tego Państwa stosowne zalecenia”; w ostatnim zdaniu końcowy fragment
zdania w brzmieniu: „… i stanowiąc zgodnie z tą samą procedurą, może wezwać osoby
niezależne do przedłożenia w rozsądnym terminie sprawozdania w sprawie sytuacji
w tym Państwie” zastępuje się tekstem w brzmieniu: „… i, stanowiąc zgodnie z tą samą
procedurą, może skierować do niego zalecenia”;

c)

w ustępie 2 wyrazy „Rada zebrana w składzie szefów państw lub rządów, stanowiąc
jednomyślnie …” zastępuje się wyrazami „Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie …”,
a wyrazy „… rządu Państwa Członkowskiego …” zastępuje się wyrazami „… Państwa
Członkowskiego …”;

C 306/14

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

d)

17.12.2007

ustępy 5 i 6 zastępuje się ustępem w brzmieniu:
„5.
Zasady głosowania, które do celów niniejszego artykułu stosuje się do Parlamentu
Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady, określone są w artykule 309 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.”.

10)

Dodaje się nowy artykuł 7a w brzmieniu:
„Artykuł 7a
1.
Unia rozwija szczególne stosunki z państwami z nią sąsiadującymi, dążąc do
utworzenia przestrzeni dobrobytu i dobrego sąsiedztwa, opartej na wartościach Unii
i charakteryzującej się bliskimi i pokojowymi stosunkami opartymi na współpracy.
2.
Do celów ustępu 1 Unia może zawierać specjalne umowy z zainteresowanymi
państwami. Umowy te mogą obejmować wzajemne prawa i obowiązki, jak również
przewidywać możliwość wspólnego prowadzenia działań. Ich wykonanie stanowi przedmiot
okresowych uzgodnień.”.

11)

Postanowienia tytułu II włącza się do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w wersji
uwzględniającej zmiany wprowadzone do tego Traktatu, który staje się Traktatem
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

ZASADY DEMOKRATYCZNE
12)

Tytuł II i artykuł 8 zastępuje się nowym nagłówkiem i nowymi artykułami 8–8c w brzmieniu:
„TYTUŁ II
POSTANOWIENIA O ZASADACH DEMOKRATYCZNYCH
Artykuł 8
We wszystkich swoich działaniach Unia przestrzega zasady równości swoich obywateli, którzy
są traktowani z jednakową uwagą przez jej instytucje, organy i jednostki organizacyjne.
Obywatelem Unii jest każda osoba mająca przynależność Państwa Członkowskiego.
Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego i nie
zastępuje go.
Artykuł 8a
1.

Podstawą funkcjonowania Unii jest demokracja przedstawicielska.

2.
Obywatele są bezpośrednio reprezentowani na poziomie Unii w Parlamencie Europejskim.
Państwa Członkowskie są reprezentowane w Radzie Europejskiej przez swoich szefów państw
lub rządów, a w Radzie przez swoje rządy; szefowie państw lub rządów i rządy odpowiadają
demokratycznie przed parlamentami narodowymi albo przed swoimi obywatelami.

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/15

3.
Każdy obywatel ma prawo uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii. Decyzje są
podejmowane w sposób jak najbardziej otwarty i zbliżony do obywatela.
4.
Partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowania
europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli obywateli Unii.
Artykuł 8b
1.
Za pomocą odpowiednich środków instytucje umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich
dziedzinach działania Unii.
2.
Instytucje utrzymują otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze stowarzyszeniami
przedstawicielskimi i społeczeństwem obywatelskim.
3.
Komisja Europejska prowadzi szerokie konsultacje z zainteresowanymi stronami w celu
zapewnienia spójności i przejrzystości działań Unii.
4.
Obywatele Unii w liczbie nie mniejszej niż milion, mający obywatelstwo znacznej liczby
Państw Członkowskich, mogą podjąć inicjatywę zwrócenia się do Komisji Europejskiej
o przedłożenie, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu
do których, zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii.
Procedury i warunki wymagane w celu przedstawienia takiej inicjatywy określane są zgodnie
z artykułem 21 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Artykuł 8c
Parlamenty narodowe aktywnie przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania Unii:
a)

otrzymując od instytucji Unii informacje oraz projekty aktów prawodawczych Unii
zgodnie z Protokołem w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej;

b)

czuwając nad poszanowaniem zasady pomocniczości zgodnie z procedurami przewidzianymi w Protokole w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności;

c)

uczestnicząc, w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w mechanizmach oceniających wykonanie polityk Unii w tej dziedzinie, zgodnie z artykułem 61c
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz włączając się w polityczną kontrolę
Europolu i ocenę działalności Eurojustu, zgodnie z artykułami 69g i 69d tego Traktatu;

d)

uczestnicząc w procedurach zmiany Traktatów, zgodnie z artykułem 48 niniejszego
Traktatu;

C 306/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2007

e)

otrzymując informacje na temat wniosków o przystąpienie do Unii, zgodnie z artykułem 49 niniejszego Traktatu;

f)

uczestnicząc we współpracy międzyparlamentarnej między parlamentami narodowymi
i z Parlamentem Europejskim, zgodnie z Protokołem w sprawie roli parlamentów
narodowych w Unii Europejskiej.”.

INSTYTUCJE
13)

Uchyla się postanowienia tytułu III. Tytuł III zastępuje się nowym nagłówkiem w brzmieniu:
„TYTUŁ III
POSTANOWIENIA O INSTYTUCJACH”.

14)

Artykuł 9 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 9
1.
Unia dysponuje ramami instytucjonalnymi, które mają na celu propagowanie jej
wartości, realizację jej celów, służenie jej interesom, interesom jej obywateli oraz interesom
Państw Członkowskich, jak również zapewnianie spójności, skuteczności i ciągłości jej polityk
oraz działań.
Instytucjami Unii są:
Parlament Europejski,
— Rada Europejska,
— Rada,
— Komisja Europejska (zwana dalej »Komisją«),
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
Europejski Bank Centralny,
Trybunał Obrachunkowy.
2.
Każda instytucja działa w granicach uprawnień przyznanych jej na mocy Traktatów,
zgodnie z procedurami, na warunkach i w celach w nich określonych. Instytucje lojalnie ze
sobą współpracują.
3.
Postanowienia dotyczące Europejskiego Banku Centralnego i Trybunału Obrachunkowego, a także szczegółowe postanowienia dotyczące innych instytucji znajdują się w Traktacie
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
4.
Parlament Europejski, Rada i Komisja są wspomagane przez Komitet EkonomicznoSpołeczny i Komitet Regionów, które pełnią funkcje doradcze.”.

17.12.2007

15)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/17

Dodaje się artykuł 9a w brzmieniu:
„Artykuł 9a
1.
Parlament Europejski pełni, wspólnie z Radą, funkcje prawodawczą i budżetową. Pełni
funkcje kontroli politycznej i konsultacyjne zgodnie z warunkami przewidzianymi
w Traktatach. Wybiera przewodniczącego Komisji.
2.
W skład Parlamentu Europejskiego wchodzą przedstawiciele obywateli Unii. Ich liczba
nie przekracza siedmiuset pięćdziesięciu, nie licząc przewodniczącego. Reprezentacja obywateli
ma charakter degresywnie proporcjonalny, z minimalnym progiem sześciu członków na
Państwo Członkowskie. Żadnemu Państwu Członkowskiemu nie można przyznać więcej niż
dziewięćdziesiąt sześć miejsc.
Rada Europejska przyjmuje jednomyślnie, z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i po
uzyskaniu jego zgody, decyzję określającą skład Parlamentu Europejskiego, z poszanowaniem
zasad, o których mowa w akapicie pierwszym.
3.
Członkowie Parlamentu Europejskiego są wybierani na pięcioletnią kadencję
w powszechnych wyborach bezpośrednich, w głosowaniu wolnym i tajnym.
4.
Parlament Europejski wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i prezydium.”.

16)

Dodaje się artykuł 9b w brzmieniu:
„Artykuł 9b
1.
Rada Europejska nadaje Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju i określa ogólne
kierunki i priorytety polityczne. Rada Europejska nie pełni funkcji prawodawczej.
2.
W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów Państw Członkowskich, jak również jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji. W jej pracach uczestniczy
wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
3.
Rada Europejska zbiera się dwa razy
przewodniczącego. Jeżeli wymaga tego porządek
podjąć decyzję, aby każdemu z nich towarzyszył
Komisji – członek Komisji. Jeżeli sytuacja
nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej.

w ciągu półrocza, zwoływana przez jej
obrad, członkowie Rady Europejskiej mogą
minister, a w przypadku przewodniczącego
tego wymaga, przewodniczący zwołuje

4.
O ile Traktaty nie stanowią inaczej, Rada Europejska podejmuje decyzje w drodze
konsensusu.
5.
Rada Europejska wybiera swojego przewodniczącego większością kwalifikowaną na
okres dwóch i pół roku; mandat przewodniczącego jest jednokrotnie odnawialny. W przypadku
przeszkody lub poważnego uchybienia Rada Europejska może pozbawić przewodniczącego
mandatu zgodnie z tą samą procedurą.

C 306/18

PL

6.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2007

Przewodniczący Rady Europejskiej:

a)

przewodniczy Radzie Europejskiej i prowadzi jej prace;

b)

zapewnia przygotowanie i ciągłość prac Rady Europejskiej, we współpracy z przewodniczącym Komisji i na podstawie prac Rady do Spraw Ogólnych;

c)

wspomaga osiąganie spójności i konsensusu w Radzie Europejskiej;

d)

przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z każdego posiedzenia Rady
Europejskiej.

Przewodniczący Rady Europejskiej zapewnia na swoim poziomie oraz w zakresie swojej
właściwości reprezentację Unii na zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa, bez uszczerbku dla uprawnień wysokiego przedstawiciela Unii
do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
Przewodniczący Rady Europejskiej nie może sprawować krajowej funkcji publicznej.”.
17)

Dodaje się artykuł 9c w brzmieniu:
„Artykuł 9c
1.
Rada pełni, wspólnie z Parlamentem Europejskim, funkcje prawodawczą i budżetową.
Pełni funkcje określania polityki i koordynacji zgodnie z warunkami przewidzianymi
w Traktatach.
2.
W skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego z każdego
Państwa Członkowskiego, upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu Państwa
Członkowskiego, które reprezentuje, oraz do wykonywania prawa głosu.
3.

O ile Traktaty nie stanowią inaczej, Rada stanowi większością kwalifikowaną.

4.
Od 1 listopada 2014 roku większość kwalifikowaną stanowi co najmniej 55 %
członków Rady, jednak nie mniej niż piętnastu z nich, reprezentujących Państwa
Członkowskie, których łączna liczba ludności stanowi co najmniej 65 % ludności Unii.
Mniejszość blokująca musi obejmować co najmniej czterech członków Rady, w przeciwnym
razie uznaje się, że większość kwalifikowana została osiągnięta.
Inne zasady dotyczące głosowania większością kwalifikowaną określone są w artykule 205
ustęp 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
5.
Postanowienia przejściowe dotyczące definicji większości kwalifikowanej, które
obowiązują do 31 października 2014 roku, jak również postanowienia, które będą
obowiązywać między 1 listopada 2014 roku a 31 marca 2017 roku, określone są w Protokole
w sprawie postanowień przejściowych.

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/19

6.
Rada zbiera się na posiedzenia w różnych składach, których wykaz przyjmowany jest
zgodnie z artykułem 201b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Rada do Spraw Ogólnych zapewnia spójność prac różnych składów Rady. Przygotowuje
posiedzenia Rady Europejskiej i zapewnia ich ciągłość, w powiązaniu z przewodniczącym Rady
Europejskiej i Komisją.
Rada do Spraw Zagranicznych opracowuje działania zewnętrzne Unii na podstawie
strategicznych kierunków określonych przez Radę Europejską oraz zapewnia spójność działań
Unii.
7.
Za przygotowanie prac Rady odpowiada Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów
Państw Członkowskich.
8.
Posiedzenia Rady są jawne, kiedy Rada obraduje i głosuje nad projektem aktu
prawodawczego. W tym celu każde posiedzenie Rady składa się z dwóch części, poświęconych
odpowiednio: obradom nad aktami prawodawczymi Unii i działaniom o charakterze
nieprawodawczym.
9.
Prezydencję składów Rady, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych, sprawują na
zasadzie równej rotacji przedstawiciele Państw Członkowskich w Radzie, na warunkach
określonych zgodnie z artykułem 201b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.”.
18)

Dodaje się artykuł 9d w brzmieniu:
„Artykuł 9d
1.
Komisja wspiera ogólny interes Unii i podejmuje w tym celu odpowiednie inicjatywy.
Czuwa ona nad stosowaniem Traktatów i środków przyjmowanych przez instytucje na ich
podstawie. Nadzoruje stosowanie prawa Unii pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej. Wykonuje budżet i zarządza programami. Pełni funkcje koordynacyjne,
wykonawcze i zarządzające, zgodnie z warunkami przewidzianymi w Traktatach. Z wyjątkiem
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz innych przypadków przewidzianych
w Traktatach, zapewnia reprezentację Unii na zewnątrz. Podejmuje inicjatywy w zakresie
rocznego i wieloletniego programowania Unii w celu osiągnięcia porozumień międzyinstytucjonalnych.
2.
O ile Traktaty nie stanowią inaczej, akty prawodawcze Unii mogą zostać przyjęte
wyłącznie na wniosek Komisji. Pozostałe akty są przyjmowane na wniosek Komisji, jeżeli
Traktaty tak stanowią.
3.

Kadencja Komisji wynosi pięć lat.

Członkowie Komisji są wybierani ze względu na swe ogólne kwalifikacje i zaangażowanie
w sprawy europejskie spośród osób, których niezależność jest niekwestionowana.
Komisja jest całkowicie niezależna w wykonywaniu swoich zadań. Bez uszczerbku dla
artykułu 9e ustęp 2, członkowie Komisji nie zwracają się o instrukcje ani ich nie przyjmują od
żadnego rządu, instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej. Powstrzymują się oni od
podejmowania wszelkich działań niezgodnych z charakterem ich funkcji lub wykonywaniem
ich zadań.

C 306/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2007

4.
W skład Komisji mianowanej między datą wejścia w życie Traktatu z Lizbony
a 31 października 2014 roku wchodzi jeden obywatel każdego Państwa Członkowskiego, przy
czym skład ten obejmuje jej przewodniczącego i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który jest jednym z wiceprzewodniczących Komisji.
5.
Od 1 listopada 2014 roku Komisja składa się z takiej liczby członków, w tym z jej
przewodniczącego i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa, która odpowiada dwóm trzecim liczby Państw Członkowskich, chyba że Rada
Europejska, stanowiąc jednomyślnie, podejmie decyzję o zmianie tej liczby.
Członkowie Komisji są wybierani spośród obywateli Państw Członkowskich na podstawie
systemu bezwzględnie równej rotacji pomiędzy Państwami Członkowskimi, który pozwala
odzwierciedlić różnorodność demograficzną i geograficzną wszystkich Państw Członkowskich.
System ten jest ustanawiany jednomyślnie przez Radę Europejską zgodnie z artykułem 211a
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
6.

Przewodniczący Komisji:

a)

określa wytyczne, w ramach których Komisja wykonuje swoje zadania;

b)

decyduje o wewnętrznej organizacji Komisji tak, aby zapewnić spójność, skuteczność
i kolegialność jej działania;

c)

mianuje wiceprzewodniczących, innych niż wysoki przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, spośród członków Komisji.

Członek Komisji składa rezygnację, jeżeli przewodniczący tego zażąda. Wysoki przedstawiciel
Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa składa rezygnację, zgodnie z procedurą
przewidzianą w artykule 9e ustęp 1, jeżeli przewodniczący tego zażąda.
7.
Uwzględniając wybory do Parlamentu Europejskiego i po przeprowadzeniu stosownych
konsultacji, Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną, przedstawia Parlamentowi
Europejskiemu kandydata na funkcję przewodniczącego Komisji. Kandydat ten jest wybierany
przez Parlament Europejski większością głosów członków wchodzących w jego skład. Jeżeli nie
uzyska on większości, Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną, przedstawia,
w terminie miesiąca, nowego kandydata, który jest wybierany przez Parlament Europejski
zgodnie z tą samą procedurą.
Rada, za wspólnym porozumieniem z wybranym przewodniczącym, przyjmuje listę
pozostałych osób, które proponuje mianować członkami Komisji. Są oni wybierani na
podstawie sugestii zgłaszanych przez Państwa Członkowskie, zgodnie z kryteriami przewidzianymi w ustępie 3 akapit drugi i w ustępie 5 akapit drugi.
Przewodniczący, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
i pozostali członkowie Komisji podlegają kolegialnie zatwierdzeniu w drodze głosowania przez
Parlament Europejski. Na podstawie takiego zatwierdzenia Rada Europejska mianuje Komisję,
stanowiąc większością kwalifikowaną.

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/21

8.
Komisja ponosi kolegialnie odpowiedzialność przed Parlamentem Europejskim.
Zgodnie z artykułem 201 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Parlament Europejski
może uchwalić wotum nieufności w stosunku do Komisji. W przypadku uchwalenia wotum
nieufności członkowie Komisji kolegialnie rezygnują ze swoich funkcji, a wysoki przedstawiciel
Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa rezygnuje z funkcji pełnionych
w ramach Komisji.”.
19)

Dodaje się nowy artykuł 9e w brzmieniu:
„Artykuł 9e
1.
Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną, za zgodą przewodniczącego
Komisji, mianuje wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa. Rada Europejska może zakończyć jego kadencję zgodnie z tą samą procedurą.
2.
Wysoki przedstawiciel prowadzi wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii.
Przyczynia się, poprzez swoje propozycje, do opracowania tej polityki i realizuje ją działając
z upoważnienia Rady. Dotyczy to także wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.
3.

Wysoki przedstawiciel przewodniczy Radzie do Spraw Zagranicznych.

4.
Wysoki przedstawiciel jest jednym z wiceprzewodniczących Komisji. Czuwa nad
spójnością działań zewnętrznych Unii. Odpowiada w ramach Komisji za jej obowiązki
w dziedzinie stosunków zewnętrznych i koordynację innych aspektów działań zewnętrznych
Unii. W wykonywaniu tych obowiązków w ramach Komisji, i tylko w odniesieniu do tych
obowiązków, wysoki przedstawiciel podlega procedurom regulującym funkcjonowanie Komisji
w zakresie, w jakim jest to zgodne z ustępami 2 i 3.”.
20)

Dodaje się artykuł 9f w brzmieniu:
„Artykuł 9f
1.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje Trybunał Sprawiedliwości, Sąd
i sądy wyspecjalizowane. Zapewnia on poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu
Traktatów.
Państwa Członkowskie ustanawiają środki zaskarżenia niezbędne do zapewnienia skutecznej
ochrony sądowej w dziedzinach objętych prawem Unii.
2.
W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi jeden sędzia z każdego Państwa
Członkowskiego. Trybunał Sprawiedliwości jest wspomagany przez rzeczników generalnych.
W skład Sądu wchodzi co najmniej jeden sędzia z każdego Państwa Członkowskiego.

C 306/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2007

Sędziowie i rzecznicy generalni Trybunału Sprawiedliwości oraz sędziowie Sądu są wybierani
spośród osób o niekwestionowanej niezależności, spełniających warunki określone w artykułach 223 i 224 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Są oni mianowani za wspólnym
porozumieniem przez rządy Państw Członkowskich na okres sześciu lat. Ustępujący sędziowie
i rzecznicy generalni mogą być ponownie mianowani.
3.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeka zgodnie z Traktatami:

a)

b)

w trybie prejudycjalnym, na wniosek sądów Państw Członkowskich, w sprawie wykładni
prawa Unii lub ważności aktów przyjętych przez instytucje;

c)
21)

w zakresie skarg wniesionych przez Państwa Członkowskie, instytucje lub osoby fizyczne
lub prawne;

w innych sprawach przewidzianych w Traktatach.”.

Postanowienia tytułu IV włącza się do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii
Atomowej, w wersji uwzględniającej zmiany wprowadzone do tego Traktatu.

WZMOCNIONA WSPÓŁPRACA
22)

Tytuł IV otrzymuje nagłówek tytułu VII „POSTANOWIENIA O WZMOCNIONEJ WSPÓŁPRACY”, a artykuły 27a–27e, artykuły 40–40b i artykuły 43–45 zastępuje się artykułem 10
w poniższym brzmieniu, który zastępuje również artykuły 11 i 11a Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską. Te same artykuły zastępuje się jednocześnie artykułami 280a–280i
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zgodnie z artykułem 2 punkt 278) niniejszego
Traktatu.
„Artykuł 10
1.
Państwa Członkowskie, które pragną ustanowić między sobą wzmocnioną współpracę
w ramach kompetencji niewyłącznych Unii, mogą korzystać w tym celu z jej instytucji
i wykonywać te kompetencje, stosując odpowiednie postanowienia Traktatów, z zastrzeżeniem
ograniczeń oraz zgodnie z procedurą określoną w niniejszym artykule i w artykułach 280a–
280i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Celem wzmocnionej współpracy jest sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów
oraz wzmocnienie procesu jej integracji. Współpraca taka otwarta jest dla wszystkich Państw
Członkowskich w dowolnym czasie, zgodnie z artykułem 280c Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej.
2.
Decyzję upoważniającą do podjęcia wzmocnionej współpracy Rada przyjmuje
w ostateczności, jeżeli ustali, że cele takiej współpracy nie mogą zostać osiągnięte w rozsądnym
terminie przez Unię jako całość, oraz pod warunkiem, że uczestniczy w niej co najmniej
dziewięć Państw Członkowskich. Rada stanowi zgodnie z procedurą określoną w artykule 280d Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/23

3.
W obradach Rady mogą uczestniczyć wszystkie Państwa Członkowskie, jednak
w głosowaniu biorą udział tylko członkowie Rady reprezentujący Państwa Członkowskie
uczestniczące we wzmocnionej współpracy. Zasady głosowania przewidziane są w artykule 280e Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
4.
Akty przyjmowane w ramach wzmocnionej współpracy wiążą wyłącznie uczestniczące
Państwa Członkowskie. Nie są one uważane za dorobek, który musi zostać przyjęty przez
państwa kandydujące do przystąpienia do Unii.”.
23)

Nagłówek tytułu V otrzymuje brzmienie: „POSTANOWIENIA OGÓLNE O DZIAŁANIACH
ZEWNĘTRZNYCH UNII I POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WSPÓLNEJ
POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE O DZIAŁANIACH ZEWNĘTRZNYCH
24)

Dodaje się nowy rozdział 1 i nowe artykuły 10a i 10b w brzmieniu:
„ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE O DZIAŁANIACH ZEWNĘTRZNYCH UNII
Artykuł 10a
1.
Działania Unii na arenie międzynarodowej oparte są na zasadach, które leżą u podstaw
jej utworzenia, rozwoju i rozszerzenia oraz które zamierza wspierać na świecie: demokracji,
państwa prawnego, powszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych
wolności, poszanowania godności ludzkiej, zasad równości i solidarności oraz poszanowania
zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz prawa międzynarodowego.
Unia dąży do rozwijania stosunków i budowania partnerstwa z państwami trzecimi oraz
z organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi lub światowymi, które wyznają zasady,
o których mowa w akapicie pierwszym. Sprzyja ona wielostronnym rozwiązaniom wspólnych
problemów, w szczególności w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.
2.
Unia określa i prowadzi wspólne polityki i działania oraz dąży do zapewnienia
wysokiego stopnia współpracy we wszelkich dziedzinach stosunków międzynarodowych,
w celu:
a)

ochrony swoich wartości, podstawowych interesów, bezpieczeństwa, niezależności
i integralności;

b)

umacniania i wspierania demokracji, państwa prawnego, praw człowieka i zasad prawa
międzynarodowego;

c)

utrzymania pokoju, zapobiegania konfliktom i umacniania bezpieczeństwa międzynarodowego zgodnie z celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych, jak również
z zasadami Aktu końcowego z Helsinek oraz celami Karty Paryskiej, w tym z celami
i zasadami dotyczącymi granic zewnętrznych;

C 306/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2007

d)

wspierania trwałego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz w dziedzinie środowiska
naturalnego krajów rozwijających się, przyjmując za nadrzędny cel likwidację ubóstwa;

e)

zachęcania wszystkich krajów do integracji w ramach gospodarki światowej, między
innymi drogą stopniowego znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym;

f)

przyczyniania się do opracowywania międzynarodowych środków służących ochronie
i poprawie stanu środowiska naturalnego oraz zrównoważonego zarządzania światowymi
zasobami naturalnymi, w celu zapewnienia trwałego rozwoju;

g)

niesienia pomocy narodom, krajom i regionom dotkniętym klęskami żywiołowymi lub
katastrofami spowodowanymi przez człowieka; oraz

h)

wspierania systemu międzynarodowego opartego na silniejszej współpracy wielostronnej
i na dobrych rządach na poziomie światowym.

3.
Unia szanuje zasady i dąży do osiągnięcia celów, o których mowa w ustępach 1 i 2, przy
opracowywaniu i wprowadzaniu w życie jej działań zewnętrznych w różnych dziedzinach
objętych niniejszym tytułem i częścią piątą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak
również zewnętrznych aspektów innych polityk Unii.
Unia czuwa nad spójnością różnych dziedzin jej działań zewnętrznych oraz nad ich spójnością
z innymi politykami Unii. Rada i Komisja, wspomagane przez wysokiego przedstawiciela Unii
do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, zapewniają tę spójność oraz współpracują
w tym celu.
Artykuł 10b
1.
Na podstawie zasad i celów wymienionych w artykule 10a Rada Europejska określa
strategiczne interesy i cele Unii.
Decyzje Rady Europejskiej w sprawie strategicznych interesów i celów Unii dotyczą wspólnej
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz innych dziedzin dotyczących działań zewnętrznych Unii. Decyzje te mogą dotyczyć stosunków Unii z określonym krajem lub regionem lub
określonego tematu. Określają one ich czas trwania oraz środki, które mają zostać
udostępnione przez Unię i Państwa Członkowskie.
Rada Europejska stanowi jednomyślnie na zalecenie Rady przyjmowane przez nią na
warunkach przewidzianych dla każdej dziedziny. Decyzje Rady Europejskiej są wprowadzane
w życie zgodnie z procedurami przewidzianymi w Traktatach.
2.
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa,
w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, oraz Komisja, w innych
dziedzinach działań zewnętrznych, mogą przedkładać Radzie wspólne wnioski.”.

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/25

WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA
25)

Dodaje się nagłówki w brzmieniu:
„ROZDZIAŁ 2
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ
I BEZPIECZEŃSTWA
SEKCJA 1
POSTANOWIENIA WSPÓLNE”.

26)

Dodaje się nowy artykuł 10c w brzmieniu:
„Artykuł 10c
Działania Unii na arenie międzynarodowej w rozumieniu niniejszego rozdziału opierają się na
zasadach, dążą do osiągnięcia celów i są prowadzone zgodnie z postanowieniami ogólnymi,
o których mowa w rozdziale 1.”.

27)

W artykule 11 wprowadza się następujące zmiany:
a)

ustęp 1 zastępuje się dwoma ustępami w brzmieniu:
„1.
Kompetencje Unii w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
obejmują wszelkie dziedziny polityki zagranicznej i ogół kwestii dotyczących
bezpieczeństwa Unii, w tym stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej, która
może prowadzić do wspólnej obrony.
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa podlega szczególnym zasadom
i procedurom. Jest określana i realizowana przez Radę Europejską i Radę stanowiące
jednomyślnie, chyba że Traktaty przewidują inaczej. Wyklucza się przyjmowanie aktów
prawodawczych. Wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa wykonuje wysoki
przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Państwa
Członkowskie, zgodnie z Traktatami. Szczególną rolę Parlamentu Europejskiego i Komisji
w tej dziedzinie określają Traktaty. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest
właściwy w zakresie tych postanowień, z wyjątkiem właściwości do kontrolowania
przestrzegania artykułu 25b niniejszego Traktatu i do kontroli legalności niektórych
decyzji przewidzianych w artykule 240a akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej.
2.
W ramach zasad i celów swoich działań zewnętrznych Unia Europejska prowadzi,
określa i realizuje wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, opartą na rozwoju
wzajemnej solidarności politycznej między Państwami Członkowskimi, określaniu kwestii
stanowiących przedmiot ogólnego zainteresowania i osiąganiu coraz większego stopnia
zbieżności działań Państw Członkowskich.”;

C 306/26

PL

b)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2007

ustęp 2 otrzymuje oznaczenie ustęp 3 i wprowadza się w nim następujące zmiany:
(i)

na końcu akapitu pierwszego dodaje się następujące wyrazy:
„… i szanują działania Unii w tej dziedzinie”;

(ii)
28)

akapit trzeci otrzymuje brzmienie: „Rada i wysoki przedstawiciel czuwają nad
poszanowaniem tych zasad.”.

Artykuł 12 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 12
Unia prowadzi wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa poprzez:
a)

określanie ogólnych wytycznych;

b)

przyjmowanie decyzji określających:
(i)

działania, które powinny być prowadzone przez Unię;

(ii) stanowiska, które powinny być podjęte przez Unię;
(iii) zasady wykonania decyzji, o których mowa w podpunktach (i) oraz (ii);
oraz
c)
29)

umacnianie systematycznej współpracy między Państwami Członkowskimi w prowadzeniu
ich polityki.”.

W artykule 13 wprowadza się następujące zmiany:
a)

w ustępie 1 wyrazy „… określa zasady i ogólne wytyczne …” zastępuje się wyrazami „…
określa strategiczne interesy Unii, ustala cele oraz określa ogólne wytyczne …” oraz
dodaje się zdanie w brzmieniu: „Przyjmuje niezbędne decyzje.”; dodaje się akapit
w brzmieniu:
„Jeżeli wymaga tego sytuacja międzynarodowa, przewodniczący Rady Europejskiej
zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej w celu określenia strategicznych
kierunków polityki Unii w obliczu takiej sytuacji.”;

b)

skreśla się ustęp 2, a ustęp 3 otrzymuje oznaczenie ustęp 2. Akapit pierwszy otrzymuje
brzmienie: „Rada opracowuje wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa oraz
podejmuje decyzje niezbędne do określenia i realizacji tej polityki na podstawie ogólnych
wytycznych i strategicznych kierunków określonych przez Radę Europejską.”. Skreśla się
akapit drugi. W akapicie trzecim, który staje się akapitem drugim, wyraz „… zapewnia …”
zastępuje się wyrazami „… i wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa zapewniają …”;

17.12.2007

c)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/27

dodaje się nowy ustęp w brzmieniu:
„3.
Wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa realizują wysoki przedstawiciel
oraz Państwa Członkowskie, stosując środki krajowe i unijne.”.

30)

Dodaje się nowy artykuł 13a w brzmieniu:
„Artykuł 13a
1.
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który
przewodniczy Radzie do Spraw Zagranicznych, przyczynia się poprzez swoje propozycje do
opracowania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz zapewnia wykonanie
decyzji przyjętych przez Radę Europejską i Radę.
2.
Wysoki przedstawiciel reprezentuje Unię w zakresie spraw odnoszących się do wspólnej
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Prowadzi w imieniu Unii dialog polityczny ze stronami
trzecimi oraz wyraża stanowisko Unii w organizacjach międzynarodowych i na konferencjach
międzynarodowych.
3.
W wykonywaniu swojego mandatu, wysoki przedstawiciel jest wspomagany przez
Europejską Służbę Działań Zewnętrznych. Służba ta współpracuje ze służbami dyplomatycznymi Państw Członkowskich i składa się z urzędników właściwych służb Sekretariatu
Generalnego Rady i Komisji, jak również z personelu delegowanego przez krajowe służby
dyplomatyczne. Organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych określa decyzja Rady. Rada stanowi na wniosek wysokiego przedstawiciela po konsultacji
z Parlamentem Europejskim i po uzyskaniu zgody Komisji.”.

31)

W artykule 14 wprowadza się następujące zmiany:
a)

w ustępie 1 dwa pierwsze zdania zastępuje się zdaniem w brzmieniu: „Jeżeli sytuacja
międzynarodowa wymaga działań operacyjnych Unii, Rada przyjmuje niezbędne
decyzje.”; w zdaniu trzecim wyrazy „Wspólnego działania” zastępuje się wyrazami
„Decyzje te”;

b)

ustęp 2 otrzymuje oznaczenie ustęp 1 akapit drugi, przy czym odpowiednio zmienia się
oznaczenie kolejnych ustępów. W zdaniu pierwszym wyrazy „… wspólnego działania”
zastępuje się wyrazami „… takiej decyzji”, a wyrazy „tego działania” zastępuje się
wyrazami „tej decyzji”. Skreśla się zdanie ostatnie;

c)

w ustępie 3, który otrzymuje oznaczenie ustęp 2, wyrazy „Wspólne działania …”
zastępuje się wyrazami „Decyzje, o których mowa w ustępie 1, …”;

d)

skreśla się dotychczasowy ustęp 4 i odpowiednio zmienia się oznaczenie kolejnych
ustępów;

C 306/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2007

e)

w ustępie 5, który otrzymuje oznaczenie ustęp 3, zdanie pierwsze wyrazy „… należy
poinformować w takim czasie, aby możliwe było …” zastępuje się wyrazami „…
w zastosowaniu decyzji, o której mowa w ustępie 1, dane Państwo Członkowskie
informuje w takim czasie, aby możliwe było …”;

f)

w ustępie 6, który otrzymuje oznaczenie ustęp 4, zdanie pierwsze wyrazy „… wobec
braku decyzji Rady” zastępuje się wyrazami „… wobec braku przeglądu decyzji Rady,
o której mowa w ustępie 1,” a wyrazy „… wspólnego działania” zastępuje się wyrazami
„… takiej decyzji”;

g)

w ustępie 7, który otrzymuje oznaczenie ustęp 5, zdanie pierwsze wyrazy „wspólnego
działania” zastępuje się wyrazami „decyzji, o której mowa w niniejszym artykule,”,
a w zdaniu drugim wyrazy „wspólnego działania” zastępuje się wyrazami „decyzji,
o której mowa w ustępie 1,”.

32)

W artykule 15, na początku, wyrazy: „Rada przyjmuje wspólne stanowiska. Określają one …”
zastępuje się wyrazami „Rada przyjmuje decyzje, które określają …”, a na końcu zdania wyrazy
„wspólnymi stanowiskami” zastępuje się wyrazami „stanowiskami Unii”.

33)

Dodaje się artykuł 15a, który zastępuje się tekstem w brzmieniu artykułu 22, wraz
z następującymi zmianami:
a)

b)

34)

w ustępie 1 wyrazy „Każde Państwo Członkowskie lub Komisja mogą się zwracać do Rady
ze …” zastępuje się wyrazami „Każde Państwo Członkowskie, wysoki przedstawiciel Unii
do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa lub wysoki przedstawiciel przy
wsparciu Komisji, mogą zwracać się do Rady z …”, a wyrazy „… przedkładać Radzie
propozycje” zastępuje się wyrazami „… przedkładać Radzie, odpowiednio, inicjatywy lub
wnioski”;
w ustępie 2 wyrazy „… Prezydencja zwołuje …” zastępuje się wyrazami „wysoki
przedstawiciel zwołuje …”, a wyrazy „lub na żądanie Komisji bądź Państwa
Członkowskiego,” zastępuje się wyrazami „albo na wniosek Państwa Członkowskiego,”.

Dodaje się artykuł 15b, który zastępuje się tekstem w brzmieniu artykułu 23, wraz
z następującymi zmianami:
a)

w ustępie 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „Decyzje, o których mowa w niniejszym
rozdziale, Rada Europejska i Rada podejmują, stanowiąc jednomyślnie, z wyjątkiem
przypadków gdy niniejszy rozdział stanowi inaczej. Wyklucza się przyjmowanie aktów
prawodawczych.”, a w akapicie drugim zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie: „Decyzja nie
zostaje przyjęta, jeżeli członkowie Rady, którzy złożyli oświadczenie w związku ze
wstrzymaniem się od głosu, reprezentują co najmniej jedną trzecią Państw Członkowskich, których łączna liczba ludności stanowi co najmniej jedną trzecią ludności Unii.”;

b)

w ustępie 2 wprowadza się następujące zmiany:
(i)

tiret pierwsze zastępuje się dwoma tiret w brzmieniu:
„— przyjmuje decyzję określającą działanie lub stanowisko Unii, na podstawie
decyzji Rady Europejskiej dotyczącej strategicznych interesów i celów Unii,
o której mowa w artykule 10b ustęp 1,

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/29

— przyjmuje decyzję określającą działanie lub stanowisko Unii, zgodnie
z propozycją wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa, która została przedłożona w wyniku specjalnego wniosku
skierowanego do niego przez Radę Europejską z jej własnej inicjatywy lub
z inicjatywy wysokiego przedstawiciela,”;
(ii)

w tiret drugim, które staje się tiret trzecim, wyrazy „… wspólne działanie lub
wspólne stanowisko,” zastępuje się wyrazami „decyzję określającą działanie lub
stanowisko Unii,”;

(iii)

w akapicie drugim zdanie pierwsze wyraz „ważnych” zastępuje się wyrazem
„istotnych”; zdanie ostatnie zastępuje się tekstem w brzmieniu: „Wysoki
przedstawiciel poszukuje, w ścisłej konsultacji z zainteresowanym Państwem
Członkowskim, rozwiązania odpowiadającego temu Państwu. Jeżeli rozwiązanie nie
zostanie znalezione, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może wnieść
o przedłożenie tej sprawy Radzie Europejskiej w celu przyjęcia jednomyślnie
decyzji.”;

(iv)

akapit trzeci zastępuje się nowym ustępem 3, akapit ostatni otrzymuje oznaczenie
ustęp 4, a ustęp 3 otrzymuje oznaczenie ustęp 5; nowy ustęp 3 otrzymuje
brzmienie:
„3.
Rada Europejska może jednomyślnie przyjąć decyzję, która przewiduje, że
Rada stanowi większością kwalifikowaną w przypadkach innych niż te, o których
mowa w ustępie 2.”;

c)
35)

w ustępie oznaczonym jako ustęp 4 wyrazy „Niniejszego ustępu nie stosuje się …”
zastępuje się wyrazami: „Ustępów 2 i 3 nie stosuje się …”.

W artykule 16 wprowadza się następujące zmiany:
a)

skreśla się wyrazy „… informują się wzajemnie i …”, wyraz „Rady” zastępuje się wyrazami
„Rady Europejskiej i Rady”, a wyrazy „… w celu zapewnienia możliwie najskuteczniejszego wpływu Unii poprzez zgodne i zbieżne działania” zastępuje się wyrazami „…
w celu określenia wspólnego podejścia”;

b)

po zdaniu pierwszym dodaje się tekst w brzmieniu: „Przed podjęciem jakichkolwiek
działań na arenie międzynarodowej lub zaciągnięciem wszelkich zobowiązań, które
mogłyby wpłynąć na interesy Unii, każde Państwo Członkowskie konsultuje się
z pozostałymi w ramach Rady Europejskiej lub Rady. Państwa Członkowskie zapewniają,
poprzez zbieżne działania, możliwość realizacji przez Unię jej interesów i wartości na
arenie międzynarodowej. Państwa Członkowskie są względem siebie solidarne.”;

c)

dodaje się dwa akapity w brzmieniu:
„Jeżeli Rada Europejska lub Rada określiły wspólne podejście Unii w rozumieniu akapitu
pierwszego, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
i ministrowie spraw zagranicznych Państw Członkowskich koordynują swoją działalność
w Radzie.

C 306/30

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

17.12.2007

Misje dyplomatyczne Państw Członkowskich i delegatury Unii w państwach trzecich
i przy organizacjach międzynarodowych współpracują ze sobą i przyczyniają się do
formułowania i wprowadzania w życie wspólnego podejścia.”.
36)

Tekst artykułu 17 otrzymuje oznaczenie artykuł 28a, wraz ze zmianami zaznaczonymi
poniżej w punkcie 49).

37)

W artykule 18 wprowadza się następujące zmiany:
a)
b)

38)

skreśla się ustępy 1–4;
w ustępie 5, który pozbawia się oznaczenia liczbowego, wyrazy „… w każdym
przypadku, gdy uzna to za niezbędne, …” zastępuje się wyrazami „…, na wniosek
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, …”,
a na końcu ustępu dodaje się zdanie w brzmieniu: „Specjalny przedstawiciel
w sprawowaniu swojego mandatu podlega wysokiemu przedstawicielowi.”.

W artykule 19 wprowadza się następujące zmiany:
a)

w ustępie 1 akapit pierwszy i drugi wyrazy „… wspólne stanowiska” zastępuje się
wyrazami „… stanowiska Unii”, a na końcu akapitu pierwszego dodaje się zdanie
w brzmieniu: „Organizację tej koordynacji zapewnia wysoki przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.”;

b)

w ustępie 2 wprowadza się następujące zmiany:
(i)

w akapicie pierwszym wyrazy „Bez uszczerbku dla postanowień ustępu 1
i artykułu 14 ustęp 3,” zastępuje się wyrazami „Zgodnie z artykułem 11 ustęp 3”,
a po wyrazach „… informują te ostatnie” dodaje się wyrazy „…, jak również
wysokiego przedstawiciela,”;

(ii)

w akapicie drugim zdanie pierwsze po wyrazach „… pozostałe Państwa
Członkowskie” dodaje się wyrazy „…, jak również wysokiego przedstawiciela”;
w zdaniu drugim skreśla się wyraz „stałymi”, a wyrazy „… przy wykonywaniu
swoich funkcji zapewniają obronę stanowisk …” zastępuje się wyrazami „przy
wykonywaniu swoich funkcji będą bronić stanowisk …”;

(iii)

dodaje się nowy akapit trzeci w brzmieniu:
„Jeżeli Unia określiła stanowisko w kwestii wpisanej do porządku obrad Rady
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Państwa Członkowskie,
które w niej zasiadają, wnoszą o zaproszenie wysokiego przedstawiciela do
przedstawienia stanowiska Unii.”.

17.12.2007

39)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/31

W artykule 20 wprowadza się następujące zmiany:
a)

w akapicie pierwszym wyrazy „delegacje Komisji” zastępuje się wyrazami „delegatury
Unii”, a wyrazy „… wprowadzenie w życie wspólnych stanowisk oraz wspólnych działań
przyjętych przez Radę” zastępuje się wyrazami „wykonanie decyzji określających
stanowiska i działania Unii przyjętych na mocy niniejszego rozdziału”;

b)

w akapicie drugim wyrazy „… informacje, dokonując wspólnych
wyrazami „… informacje i dokonując wspólnych ocen” oraz skreśla
w brzemieniu: „… oraz przyczyniając się do wprowadzania w
przewidzianych w artykule 20 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę

c)

dodaje się nowy akapit w brzmieniu:

ocen” zastępuje się
się fragment zdania
życie postanowień
Europejską”;

„Przyczyniają się one do wprowadzania w życie prawa obywateli Unii do ochrony
na terytorium państw trzecich, o którym mowa w artykule 17 ustęp 2 litera c) Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak również środków przyjętych w zastosowaniu
artykułu 20 tego Traktatu.”.
40)

W artykule 21 wprowadza się następujące zmiany:
a)

akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa regularnie
konsultuje się z Parlamentem Europejskim w zakresie głównych aspektów i podstawowych
opcji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, oraz informuje Parlament Europejski o rozwoju tych polityk. Czuwa
on nad tym, aby poglądy Parlamentu Europejskiego zostały należycie uwzględnione.
Specjalni przedstawiciele mogą uczestniczyć w informowaniu Parlamentu Europejskiego.”;

b)

w akapicie drugim zdanie pierwsze po wyrazie „Rady” dodaje się wyrazy „i do wysokiego
przedstawiciela”, a wyraz „jej” zastępuje się wyrazem „ich”; w zdaniu drugim wyrazy „Co
roku” zastępuje się wyrazami „Dwa razy w roku”, a na końcu zdania dodaje się wyrazy
„…, w tym wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony”.

41)

Tekst artykułu 22 otrzymuje oznaczenie artykuł 15a; wprowadza się w nim zmiany zgodnie
z punktem 33) powyżej.

42)

Tekst artykułu 23 otrzymuje oznaczenie artykuł 15b; wprowadza się w nim zmiany zgodnie
z punktem 34) powyżej.

43)

Artykuł 24 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 24
Unia może zawierać umowy z jednym lub z większą liczbą państw lub z organizacjami
międzynarodowymi w dziedzinach objętych niniejszym rozdziałem.”.

C 306/32

44)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2007

W artykule 25 wprowadza się następujące zmiany:
a)

b)

akapit drugi otrzymuje brzmienie: „W zakresie objętym niniejszym rozdziałem Komitet
Polityczny i Bezpieczeństwa sprawuje, pod kierunkiem Rady i wysokiego przedstawiciela,
kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad operacjami zarządzania kryzysowego, o których mowa w artykule 28b.”;

c)
45)

w akapicie pierwszym zdanie pierwsze odniesienie do Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską zastępuje się odniesieniem do Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, a po wyrazach „… na jej żądanie” dodaje się wyrazy „…, na żądanie
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa”;
w zdaniu drugim wyrazy „… bez uszczerbku dla kompetencji Prezydencji i Komisji”
zastępuje się wyrazami „bez uszczerbku dla uprawnień wysokiego przedstawiciela”;

w akapicie trzecim skreśla się wyrazy „…, bez uszczerbku dla artykułu 47”.

Uchyla się artykuły 26 i 27. Dodaje się artykuły 25a i 25b, przy czym artykuł 25b zastępuje
artykuł 47, w brzmieniu:
„Artykuł 25a
Zgodnie z artykułem 16b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i na zasadzie
odstępstwa od jego ustępu 2, Rada przyjmuje decyzję określającą zasady dotyczące ochrony
osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Państwa Członkowskie
w wykonywaniu działań wchodzących w zakres zastosowania niniejszego rozdziału oraz
zasady dotyczące swobodnego przepływu takich danych. Przestrzeganie tych zasad podlega
kontroli niezależnych organów.
Artykuł 25b
Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa nie narusza stosowania procedur
oraz odpowiedniego zakresu uprawnień instytucji przewidzianych w Traktatach do
wykonywania kompetencji Unii, o których mowa w artykułach 2b–2e Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Realizacja polityk, o których mowa w tych artykułach, nie narusza także stosowania procedur
oraz odpowiedniego zakresu uprawnień instytucji przewidzianych w Traktatach do
wykonywania kompetencji Unii na podstawie niniejszego rozdziału.”.

46)

Artykuły 27a–27e dotyczące wzmocnionej współpracy zastępuje się artykułem 10 zgodnie
z punktem 22) powyżej.

17.12.2007

47)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/33

W artykule 28 wprowadza się następujące zmiany:
a)

skreśla się ustęp 1 i odpowiednio zmienia się oznaczenie kolejnych ustępów; w całym
artykule wyrazy „Wspólnot Europejskich” zastępuje się wyrazem „Unii”;

b)

w ustępie 2, który otrzymuje oznaczenie ustęp 1, wyrazy „… wykonywaniem
postanowień zawartych w niniejszym tytule” zastępuje się wyrazami „… wykonywaniem
niniejszego rozdziału”;

c)

w ustępie 3, który otrzymuje oznaczenie ustęp 2, akapit pierwszy wyrazy „…
wprowadzaniem w życie tych postanowień” zastępuje się wyrazami „… wykonywaniem
niniejszego rozdziału”;

d)

skreśla się ustęp 4 i dodaje się nowy ustęp 3 w brzmieniu:
„3.
Rada przyjmuje decyzję ustanawiającą szczególne procedury w celu zagwarantowania szybkiego dostępu do środków budżetowych Unii przeznaczonych na natychmiastowe finansowanie inicjatyw w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,
a zwłaszcza działań przygotowawczych do misji, o których mowa w artykule 28a ustęp 1
i w artykule 28b. Rada stanowi po konsultacji z Parlamentem Europejskim.
Działania przygotowawcze do misji, o których mowa w artykule 28a ustęp 1 i w artykule
28b, które nie obciążają budżetu Unii, są finansowane z funduszu początkowego
utworzonego ze składek Państw Członkowskich.
Rada, na wniosek wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa, przyjmuje większością kwalifikowaną decyzje ustanawiające:
a)

warunki tworzenia i finansowania funduszu początkowego, w szczególności
wysokość środków przekazywanych funduszowi;

b) warunki zarządzania funduszem początkowym;
c)

warunki kontroli finansowej.

Jeżeli misja zaplanowana zgodnie z artykułem 28a ustęp 1 i z artykułem 28b nie może
być finansowana z budżetu Unii, Rada upoważnia wysokiego przedstawiciela do
wykorzystania tego funduszu. Wysoki przedstawiciel składa Radzie sprawozdanie
z wykonania tego upoważnienia.”.

C 306/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2007

WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY
48)

Dodaje się nową sekcję 2 zatytułowaną:
„SEKCJA 2
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WSPÓLNEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY”.

49)

Dodaje się artykuł 28a, który otrzymuje brzmienie artykułu 17, wraz z następującymi
zmianami:
a)

dodaje się nowy ustęp 1, a następujący po nim ustęp otrzymuje oznaczenie ustęp 2; nowy
ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„1.
Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony stanowi integralną część wspólnej
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Zapewnia Unii zdolność operacyjną opartą na
środkach cywilnych i wojskowych. Unia może z nich korzystać w przeprowadzanych
poza Unią misjach utrzymania pokoju, zapobiegania konfliktom i wzmacniania
międzynarodowego bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych.
Zadania te są wykonywane w oparciu o zdolności, jakie zapewniają Państwa
Członkowskie.”;

b)

ustęp 1 otrzymuje oznaczenie ustęp 2 i wprowadza się w nim następujące zmiany:
(i)

akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„2.
Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony obejmuje stopniowe określanie
wspólnej polityki obronnej Unii. Doprowadzi ona do stworzenia wspólnej obrony,
jeżeli Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie, tak zadecyduje. W takim
przypadku Rada Europejska zaleca Państwom Członkowskim przyjęcie stosownej
decyzji zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.”;

(ii)
(iii)
c)

w akapicie drugim wyrazy „…, określona w niniejszym artykule,” zastępuje się
wyrazami „… w rozumieniu niniejszej sekcji”;
skreśla się akapit trzeci;

dotychczasowe ustępy 2–5 zastępuje się ustępami 3–7 w brzmieniu:
„3.
Państwa Członkowskie, w celu realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa
i obrony, oddają do dyspozycji Unii swoje zdolności cywilne i wojskowe, aby przyczynić
się do osiągnięcia celów określonych przez Radę. Państwa Członkowskie wspólnie
powołujące siły wielonarodowe mogą również przekazać je do dyspozycji wspólnej
polityki bezpieczeństwa i obrony.
Państwa Członkowskie zobowiązują się do stopniowej poprawy swoich zdolności
wojskowych. Agencja do spraw Rozwoju Zdolności Obronnych, Badań, Zakupów
i Uzbrojenia (zwana dalej »Europejską Agencją Obrony«) określa wymogi operacyjne,
wspiera środki ich realizacji, przyczynia się do określania i, w stosownych przypadkach,

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/35

wprowadzania w życie wszelkich użytecznych środków wzmacniających bazę przemysłową i technologiczną sektora obrony, bierze udział w określaniu europejskiej polityki
w zakresie zdolności i uzbrojenia oraz wspomaga Radę w ocenie poprawy zdolności
wojskowych.
4.
Decyzje dotyczące wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, w tym decyzje
w sprawie podjęcia misji, o których mowa w niniejszym artykule, są przyjmowane przez
Radę stanowiącą jednomyślnie na wniosek wysokiego przedstawiciela Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa lub z inicjatywy Państwa Członkowskiego.
Wysoki przedstawiciel może zaproponować, w stosownych przypadkach wspólnie
z Komisją, użycie zarówno środków krajowych, jak i instrumentów Unii.
5.
W celu ochrony wartości Unii i służenia jej interesom Rada może powierzyć
wykonanie danej misji, w ramach Unii, grupie Państw Członkowskich. Wykonanie takiej
misji reguluje artykuł 28c.
6.
Państwa Członkowskie, które spełniają wyższe kryteria zdolności wojskowej
i które zaciągnęły w tej dziedzinie dalej idące zobowiązania mając na względzie
najbardziej wymagające misje, ustanawiają stałą współpracę strukturalną w ramach Unii.
Współpracę tę reguluje artykuł 28e. Nie narusza ona postanowień artykułu 28b.
7.
W przypadku gdy jakiekolwiek Państwo Członkowskie stanie się ofiarą zbrojnej
agresji na jego terytorium, pozostałe Państwa Członkowskie mają w stosunku do niego
obowiązek udzielenia pomocy i wsparcia przy zastosowaniu wszelkich dostępnych im
środków, zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Nie ma to wpływu na
szczególny charakter polityki bezpieczeństwa i obrony niektórych Państw Członkowskich.
Zobowiązania i współpraca w tej dziedzinie pozostają zgodne ze zobowiązaniami
zaciągniętymi w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, która dla państw
będących jej członkami pozostaje podstawą ich zbiorowej obrony i forum dla jej
wykonywania.”.
50)

Dodaje się nowe artykuły 28b–28e w brzmieniu:
„Artykuł 28b
1.
Misje, o których mowa w artykule 28a ustęp 1, przy prowadzeniu których Unia może
użyć środków cywilnych i wojskowych, obejmują wspólne działania rozbrojeniowe, misje
humanitarne i ratunkowe, misje wojskowego doradztwa i wsparcia, misje zapobiegania
konfliktom i utrzymywania pokoju, misje zbrojne służące zarządzaniu kryzysowemu, w tym
misje przywracania pokoju i operacje stabilizacji sytuacji po zakończeniu konfliktów.
Wszystkie te misje mogą przyczyniać się do walki z terroryzmem, w tym poprzez wspieranie
państw trzecich w zwalczaniu terroryzmu na ich terytoriach.

C 306/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2007

2.
Rada przyjmuje decyzje dotyczące misji, o których mowa w ustępie 1, określając ich cel
i zakres, jak również ogólne warunki ich przeprowadzania. Wysoki przedstawiciel Unii do
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, pod kierunkiem Rady oraz w ścisłym i stałym
porozumieniu z Komitetem Politycznym i Bezpieczeństwa, czuwa nad koordynacją cywilnych
i wojskowych aspektów tych misji.
Artykuł 28c
1.
W ramach decyzji przyjmowanych zgodnie z artykułem 28b, Rada może powierzyć
przeprowadzenie misji grupie Państw Członkowskich, które wyrażą taką wolę i które
dysponują zdolnościami wymaganymi dla tej misji. Te Państwa Członkowskie, wspólnie
z wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa,
uzgadniają między sobą sposób zarządzania misją.
2.
Państwa Członkowskie uczestniczące w misji informują regularnie Radę o jej przebiegu
z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Państwa Członkowskiego. Jeżeli wykonanie misji
spowoduje powstanie istotnych konsekwencji lub jeżeli wymaga zmiany celu, zakresu lub
warunków misji określonych w decyzjach, o których mowa w ustępie 1, uczestniczące Państwa
Członkowskie niezwłocznie informują o tym Radę. W takich przypadkach Rada przyjmuje
niezbędne decyzje.
Artykuł 28d
1.
Europejska Agencja Obrony, o której mowa w artykule 28a ustęp 3, podlegająca Radzie,
ma za zadanie:
a)

przyczyniać się do określania celów zdolności wojskowych Państw Członkowskich i oceny
wykonania zobowiązań w zakresie zdolności podjętych przez Państwa Członkowskie;

b)

wspierać harmonizację wymagań operacyjnych i ustanowienie skutecznych i spójnych
metod dokonywania zamówień;

c)

zgłaszać wielostronne projekty dla osiągnięcia celów zdolności wojskowych oraz
zapewniać koordynację programów realizowanych przez Państwa Członkowskie i zarządzanie konkretnymi programami współpracy;

d)

wspierać badania nad technologiami obronnymi oraz koordynować i planować wspólne
działania badawcze i studia nad rozwiązaniami technicznymi odpowiadającymi przyszłym
wymaganiom operacyjnym;

e)

przyczyniać się do określania wszelkich użytecznych środków wzmacniających bazę
przemysłową i technologiczną sektora obrony oraz zwiększających efektywność
wydatków wojskowych i, w stosownych przypadkach, wprowadzać w życie te środki.

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/37

2.
Europejska Agencja Obrony jest otwarta dla wszystkich Państw Członkowskich
pragnących uczestniczyć w jej pracach. Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, przyjmuje
decyzję określającą statut, siedzibę i zasady funkcjonowania Agencji. Decyzja ta uwzględnia
poziom faktycznego uczestnictwa w działaniach Agencji. W ramach Agencji tworzy się
specjalne grupy skupiające Państwa Członkowskie uczestniczące we wspólnych projektach.
Agencja wykonuje swoje działania, w miarę potrzeby, w powiązaniu z Komisją.
Artykuł 28e
1.
Państwa Członkowskie pragnące wziąć udział w stałej współpracy strukturalnej,
o której mowa w artykule 28a ustęp 6, które spełniają kryteria i które przyjęły zobowiązania
w zakresie zdolności wojskowych wymienione w Protokole w sprawie stałej współpracy
strukturalnej, notyfikują swój zamiar Radzie i wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
2.
W terminie trzech miesięcy od notyfikacji, o której mowa w ustępie 1, Rada przyjmuje
decyzję ustanawiającą stałą współpracę strukturalną i określającą listę uczestniczących Państw
Członkowskich. Rada stanowi większością kwalifikowaną po konsultacji z wysokim
przedstawicielem.
3.
Każde Państwo Członkowskie, które na późniejszym etapie pragnie wziąć udział
w stałej współpracy strukturalnej, notyfikuje swój zamiar Radzie i wysokiemu przedstawicielowi.
Rada przyjmuje decyzję potwierdzającą udział zainteresowanego Państwa Członkowskiego,
które spełnia kryteria i przyjmuje zobowiązania, o których mowa w artykułach 1 i 2 Protokołu
w sprawie stałej współpracy strukturalnej. Rada stanowi większością kwalifikowaną po
konsultacji z wysokim przedstawicielem. W głosowaniu biorą udział tylko członkowie Rady
reprezentujący uczestniczące Państwa Członkowskie.
Większość kwalifikowaną określa się zgodnie z artykułem 205 ustęp 3 litera a) Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
4.
Jeżeli uczestniczące Państwo Członkowskie przestało spełniać kryteria lub nie jest
w stanie wypełniać zobowiązań, o których mowa w artykułach 1 i 2 Protokołu w sprawie stałej
współpracy strukturalnej, Rada może przyjąć decyzję zawieszającą udział tego Państwa.
Rada stanowi większością kwalifikowaną. W głosowaniu biorą udział tylko członkowie Rady
reprezentujący uczestniczące Państwa Członkowskie, z wyjątkiem zainteresowanego Państwa
Członkowskiego.
Większość kwalifikowaną określa się zgodnie z artykułem 205 ustęp 3 litera a) Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
5.
Jeżeli uczestniczące Państwo Członkowskie pragnie wycofać się ze stałej współpracy
strukturalnej, notyfikuje swoją decyzję Radzie, która przyjmuje do wiadomości, że
uczestnictwo zainteresowanego Państwa Członkowskiego zakończyło się.

C 306/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2007

6.
Decyzje i zalecenia Rady w ramach stałej współpracy strukturalnej, inne niż decyzje
i zalecenia przewidziane w ustępach 2–5, są przyjmowane jednomyślnie. Do celów niniejszego
ustępu jednomyślność stanowiona jest jedynie głosami przedstawicieli uczestniczących Państw
Członkowskich.”.
51)

Artykuły 29–39 tytułu VI dotyczące współpracy sądowej w sprawach karnych i współpracy
policyjnej zastępuje się postanowieniami części trzeciej tytuł IV rozdziały 1, 4 i 5 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z artykułem 2 punkty 64), 67) i 68) niniejszego
Traktatu artykuł 29 zastępuje się artykułem 61 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
artykuł 30 zastępuje się artykułami 69f i 69g tego Traktatu, artykuł 31 zastępuje się
artykułami 69a, 69b i 69d tego Traktatu, artykuł 32 zastępuje się artykułem 69h tego Traktatu,
artykuł 33 zastępuje się artykułem 61e tego Traktatu i artykuł 36 zastępuje się artykułem 61d
tego Traktatu. Skreśla się nagłówek tytułu, a jego oznaczenie liczbowe staje się oznaczeniem
tytułu dotyczącego postanowień końcowych.

52)

Artykuły 40–40b tytułu VI oraz artykuły 43–45 tytułu VII, dotyczące wzmocnionej
współpracy, zastępuje się artykułem 10, zgodnie z punktem 22) powyżej, i uchyla się tytuł VII.

53)

Uchyla się artykuły 41 i 42.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
54)

Tytuł VIII dotyczący postanowień końcowych otrzymuje oznaczenie tytuł VI; w tytule tym oraz
w artykułach 48, 49 i 53 wprowadza się zmiany, odpowiednio, zgodnie z punktami 56), 57)
i 61) poniżej. Artykuł 47 zastępuje się artykułem 25b, zgodnie z punktem 45) powyżej,
i uchyla się artykuły 46 i 50.

55)

Dodaje się nowy artykuł 46a w brzmieniu:
„Artykuł 46a
Unia ma osobowość prawną.”.

56)

Artykuł 48 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 48
1.
Traktaty mogą być zmieniane zgodnie ze zwykłą procedurą zmiany. Mogą być też
zmieniane zgodnie z uproszczonymi procedurami zmiany.
Zwykła procedura zmiany
2.
Rząd każdego Państwa Członkowskiego, Parlament Europejski lub Komisja mogą
przedkładać Radzie propozycje zmiany Traktatów. Propozycje te mogą mieć na celu, między
innymi, rozszerzenie lub ograniczenie kompetencji przyznanych Unii w Traktatach. Propozycje
te są przekazywane przez Radę Radzie Europejskiej oraz notyfikowane parlamentom
narodowym.

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/39

3.
Jeżeli Rada Europejska, po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komisją, podejmie
zwykłą większością decyzję, w której opowie się za rozpatrzeniem proponowanych zmian,
przewodniczący Rady Europejskiej zwołuje konwent złożony z przedstawicieli parlamentów
narodowych, szefów państw lub rządów Państw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego
i Komisji. W przypadku zmian instytucjonalnych w dziedzinie pieniężnej konsultowany jest
również Europejski Bank Centralny. Konwent rozpatruje propozycje zmian i przyjmuje,
w drodze konsensusu, zalecenie dla Konferencji przedstawicieli rządów Państw Członkowskich
przewidzianej w ustępie 4.
Rada Europejska może zwykłą większością, po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego,
podjąć decyzję o nie zwoływaniu konwentu, jeżeli zakres proponowanych zmian nie uzasadnia
jego zwołania. W takim przypadku Rada Europejska określa mandat Konferencji przedstawicieli rządów Państw Członkowskich.
4.
Konferencję przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zwołuje przewodniczący
Rady w celu uchwalenia za wspólnym porozumieniem zmian, jakie mają zostać dokonane
w Traktatach.
Zmiany wchodzą w życie po ich ratyfikowaniu przez wszystkie Państwa Członkowskie,
zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.
5.
Jeżeli po upływie dwóch lat od podpisania traktatu zmieniającego Traktaty, został on
ratyfikowany przez cztery piąte Państw Członkowskich i gdy jedno lub więcej Państw
Członkowskich napotkało trudności w postępowaniu ratyfikacyjnym, sprawę kieruje się do
Rady Europejskiej.
Uproszczone procedury zmiany
6.
Rząd każdego Państwa Członkowskiego, Parlament Europejski lub Komisja mogą
przedkładać Radzie Europejskiej propozycje dotyczące zmiany wszystkich lub części
postanowień części trzeciej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dotyczących
wewnętrznych polityk i działań Unii.
Rada Europejska może przyjąć decyzję zmieniającą wszystkie lub część postanowień części
trzeciej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rada Europejska stanowi jednomyślnie
po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komisją oraz z Europejskim Bankiem Centralnym
w przypadkach zmian instytucjonalnych w dziedzinie pieniężnej. Decyzja ta wchodzi w życie
dopiero po jej zatwierdzeniu przez Państwa Członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi
wymogami konstytucyjnymi.
Decyzja, o której mowa w akapicie drugim, nie może zwiększyć kompetencji przyznanych Unii
w Traktatach.
7.
Jeżeli Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub tytuł V niniejszego Traktatu
przewiduje, że Rada stanowi jednomyślnie w danej dziedzinie lub w danym przypadku, Rada
Europejska może przyjąć decyzję upoważniającą Radę do stanowienia większością
kwalifikowaną w tej dziedzinie lub w tym przypadku. Niniejszego akapitu nie stosuje się do
decyzji mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne.

C 306/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2007

Jeżeli Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje, że akty prawodawcze
przyjmowane są przez Radę zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą, Rada Europejska
może przyjąć decyzję zezwalającą na przyjęcie takich aktów zgodnie ze zwykłą procedurą
prawodawczą.
Wszelkie inicjatywy podejmowane przez Radę Europejską na podstawie akapitu pierwszego
lub drugiego są przekazywane parlamentom narodowym. W przypadku gdy parlament
narodowy notyfikuje swój sprzeciw w terminie sześciu miesięcy od takiego przekazania,
decyzja, o której mowa w akapicie pierwszym lub drugim, nie zostaje przyjęta. W przypadku
braku sprzeciwu Rada Europejska może przyjąć taką decyzję.
W celu przyjęcia decyzji, o których mowa w akapicie pierwszym lub drugim, Rada Europejska
stanowi jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, wyrażonej przez
większość członków wchodzących w jego skład.”.
57)

W artykule 49 akapit pierwszy wprowadza się następujące zmiany:
a)

b)

w zdaniu drugim wyrazy „W tym celu składa ono swój wniosek Radzie, która podejmuje
decyzje, stanowiąc jednomyślnie …” zastępuje się tekstem „O wniosku tym informuje się
Parlament Europejski i parlamenty narodowe. Państwo ubiegające się o członkostwo
kieruje swój wniosek do Rady, która stanowi jednomyślnie …”; skreśla się wyraz
„bezwzględną”;

c)
58)

w zdaniu pierwszym wyrazy „… szanuje zasady określone w artykule 6 ustęp 1, może się
ubiegać …” zastępuje się wyrazami „… szanuje wartości, o których mowa w artykule 1a,
i zobowiązuje się je wspierać, może złożyć wniosek …”;

na końcu akapitu dodaje się nowe zdanie w brzmieniu: „Brane są pod uwagę kryteria
kwalifikacji uzgodnione przez Radę Europejską.”.

Dodaje się nowy artykuł 49a w brzmieniu:
„Artykuł 49a
1.
Każde Państwo Członkowskie może, zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi,
podjąć decyzję o wystąpieniu z Unii.
2.
Państwo Członkowskie, które podjęło decyzję o wystąpieniu, notyfikuje swój zamiar
Radzie Europejskiej. W świetle wytycznych Rady Europejskiej Unia prowadzi negocjacje
i zawiera z tym Państwem umowę określającą warunki jego wystąpienia, uwzględniając ramy
jego przyszłych stosunków z Unią. Umowę tę negocjuje się zgodnie z artykułem 188n ustęp 3
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jest ona zawierana w imieniu Unii przez Radę,
stanowiącą większością kwalifikowaną po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.
3.
Traktaty przestają mieć zastosowanie do tego Państwa od dnia wejścia w życie umowy
o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, o której mowa w ustępie 2,
chyba że Rada Europejska w porozumieniu z danym Państwem Członkowskim podejmie
jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu.

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/41

4.
Do celów ustępów 2 i 3 członek Rady Europejskiej i Rady reprezentujący występujące
Państwo Członkowskie nie bierze udziału w obradach ani w podejmowaniu decyzji Rady
Europejskiej i Rady dotyczących tego Państwa.
Większość kwalifikowaną określa się zgodnie z artykułem 205 ustęp 3 litera b) Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
5.
Jeżeli Państwo, które wystąpiło z Unii, zwraca się o ponowne przyjęcie, jego wniosek
podlega procedurze, o której mowa w artykule 49.”.
59)

Dodaje się artykuł 49b w brzmieniu:
„Artykuł 49b
Protokoły i załączniki załączone do Traktatów stanowią ich integralną część.”.

60)

Dodaje się artykuł 49c w brzmieniu:
„Artykuł 49c
1.
Traktaty stosuje się do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej,
Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Irlandii, Republiki
Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej,
Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki
Węgierskiej, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej
Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki
Finlandii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej.
2.
Terytorialny zakres stosowania Traktatów określony jest szczegółowo w artykule 311a
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.”.

61)

W artykule 53 wprowadza się następujące zmiany:
a)

akapit pierwszy otrzymuje oznaczenie ustęp 1, listę języków uzupełnia się o języki
wymienione w akapicie drugim dotychczasowego artykułu 53 Traktatu o Unii
Europejskiej i skreśla się akapit drugi;

b)

dodaje się nowy ustęp 2 w brzmieniu:
„2.
Niniejszy Traktat może być również przetłumaczony na wszystkie inne języki
określone przez Państwa Członkowskie, które zgodnie z ich porządkiem konstytucyjnym
mają status języków urzędowych na całym ich terytorium lub jego części. Poświadczona
kopia takich tłumaczeń zostaje przekazana przez zainteresowane Państwo Członkowskie
do archiwów Rady.”.

C 306/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2007

Artykuł 2
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską zmienia się zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu.
1)
Nagłówek Traktatu otrzymuje brzmienie: „Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”.
A.
ZMIANY HORYZONTALNE
2)
W całym Traktacie:
a)
wszystkie formy gramatyczne wyrazówWspólnota” lub „Wspólnota Europejska” zastępuje się
odpowiednią formą gramatyczną wyrazu „Unia”, wyrazy „we Wspólnocie” zastępuje się wyrazami
„w Unii”, wszystkie formy gramatyczne wyrazów „Wspólnot Europejskich” lub skrót „EWG” zastępuje się
odpowiednią formą gramatyczną wyrazów „Unii Europejskiej”, z wyjątkiem artykułu 299 ustęp 6
litera c), który otrzymał oznaczenie artykuł 311a ustęp 5 litera c). Wszystkie formy gramatyczne
przymiotnika „wspólnotowy” zastępuje się wyrazem „Unii”, z wyjątkiem artykułu 95, który otrzymał
oznaczenie artykuł 94, ustęp 10, artykułu 164 litery b) i c), artykułu 170 akapit pierwszy, artykułu 171
oraz artykułu 174 ustęp 2 akapit drugi, w których to postanowieniach wszystkie formy gramatyczne
przymiotnika „wspólnotowy” zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną przymiotnika „unijny”.
Zmian określonych w zdaniu poprzednim nie stosuje się do artykułu 13, który otrzymał oznaczenie
artykuł 16e, artykułu 100 ustęp 2 oraz artykułu 299 ustęp 2 akapit czwarty, do których stosuje się
zmiany szczegółowe określone, odpowiednio, w punktach 33), 87) i 287) litera d) niniejszego artykułu.
W odniesieniu do artykułu 136 akapit pierwszy, wyżej wymienione zmiany stosuje się tylko do wyrazu
„Wspólnota”;
b)
wyrazy „niniejszy Traktat”, „niniejszego Traktatu”, „w niniejszym Traktacie” i „niniejszym Traktatem”
zastępuje się, odpowiednio, wyrazami „Traktaty”, „Traktatów”, „w Traktatach” i „Traktatami” a, w stosownych przypadkach, czasownik i przymiotniki występujące po nich lub przed nimi otrzymują liczbę
mnogą; niniejsza litera nie stosuje się do artykułu 121 ustęp 1 akapit pierwszy, który otrzymał
oznaczenie artykuł 117a ustęp 1 akapit pierwszy, artykułu 182 akapit trzeci oraz artykułów 312 i 313;
c)
wszystkie formy gramatyczne wyrazów „Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w artykule 251” oraz „Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 251” zastępuje się
odpowiednią formą gramatyczną wyrazów „Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą
procedurą prawodawczą”, zaś wszystkie formy gramatyczne wyrazów „procedura określona w artykule 251” oraz „procedura przewidziana w artykule 251” zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną
wyrazów „zwykła procedura prawodawcza”, a w stosownych przypadkach czasownik po nich
występujący otrzymuje liczbę mnogą i występujący przed nimi przyimek „z” zastępuje się przyimkiem
„ze”;
d)
skreśla się wszystkie formy gramatyczne wyrazów „stanowiąc większością kwalifikowaną” lub „stanowiąc
kwalifikowaną większością” oraz wyrazów „większością kwalifikowaną” lub „kwalifikowaną większością”, w stosownych przypadkach wraz z odpowiednim gramatycznym dostosowaniem danego zdania;
e)
wszystkie formy gramatyczne wyrazów „Rada zebrana w składzie szefów państw lub rządów” zastępuje
się odpowiednią formą gramatyczną wyrazów „Rada Europejska”;
f)
wszystkie formy gramatyczne wyrazów „instytucje lub organy” oraz „instytucje i organy” zastępuje się
odpowiednią formą gramatyczną wyrazów „instytucje, organy lub jednostki organizacyjne”, z wyjątkiem
artykułu 193 akapit pierwszy, natomiast w artykule 108 wyrazy „instytucji czy organów” zastępuje się
wyrazami „instytucji, organów ani jednostek organizacyjnych”, z odpowiednim dostosowaniem
gramatycznym czasownika;
g)
wszystkie formy gramatyczne wyrazów „wspólny rynek” zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną
wyrazów „rynek wewnętrzny”, natomiast występujące przed nimi przyimki „ze” lub „we” zastępuje się,
odpowiednio, przyimkami „z” lub „w”;
h)
wyraz „ECU” zastępuje się wyrazem „euro”;
i)
wszystkie formy gramatyczne wyrazów „Państwa Członkowskie nieobjęte derogacją” zastępuje się
odpowiednią formą gramatyczną wyrazów „Państwa Członkowskie, których walutą jest euro”;

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/43

j)
k)

wszystkie formy gramatyczne wyrazów „Statut ESBC” zastępuje się odpowiednią formą
gramatyczną wyrazów „Statut ESBC i EBC”;

l)

wszystkie formy gramatyczne wyrazów „Komitet przewidziany w artykule 114”
i „Komitet określony w artykule 114” zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną
wyrazów „Komitet Ekonomiczno-Finansowy”;

m)

wszystkie formy gramatyczne wyrazów „Statut Trybunału Sprawiedliwości” zastępuje się
odpowiednią formą gramatyczną wyrazów „Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej”;

n)

wszystkie formy gramatyczne wyrazów „Sąd Pierwszej Instancji” zastępuje się
odpowiednią formą gramatyczną wyrazu „Sąd”;

o)

3)

skrót „EBC” zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazów „Europejski Bank
Centralny”;

wszystkie formy gramatyczne wyrazów „izba sądowa” i „izby sądowe” zastępuje się
odpowiednią formą gramatyczną wyrazów, odpowiednio, „sąd wyspecjalizowany” i „sądy
wyspecjalizowane”, w stosownych przypadkach wraz z odpowiednim gramatycznym
dostosowaniem danego zdania.

W następujących artykułach wyrazy „Rada, stanowiąc jednomyślnie” zastępuje się wyrazami
„Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą” i skreśla się
wyrazy „na wniosek Komisji”:
— artykuł 13, który otrzymał oznaczenie, artykuł 16e ustęp 1,
— artykuł 22 akapit drugi,
— artykuł 93,
— artykuł 94, który otrzymał oznaczenie, artykuł 95,
— artykuł 104 ustęp 14 akapit drugi,

4)

— W artykule 19 ustęp 1 i 2 wyrazy
„Radę stanowiącą jednomyślnie”
zastępuje się wyrazami „Radę stanowiącą jednomyślnie zgodnie ze specjalną
procedurą
prawodawczą”
i skreśla się wyrazy „na wniosek
Komisji”.

W następujących artykułach po wszystkich formach gramatycznych wyrazu „Rada” dodaje się
odpowiednią formę gramatyczną wyrazów „stanowiąc zwykłą większością”:
— artykuł 130 akapit pierwszy,
— artykuł 144 akapit pierwszy,
— artykuł 208,
— artykuł 209,

5)

— artykuł 175 ustęp 2 akapit pierwszy.

— artykuł 213 akapit ostatni zdanie
trzecie,
— artykuł 216,
— artykuł 284.

W następujących artykułach wyrazy „konsultacji z Parlamentem Europejskim” zastępuje się
wyrazami „uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego”:
— artykuł 13, który otrzymał oznaczenie artykuł 16e ustęp 1
— artykuł 22 akapit drugi.

C 306/44

6)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

17.12.2007

W następujących artykułach wszystkie formy gramatyczne wyrazu „instytucja” zastępuje się
odpowiednią formą gramatyczną wyrazów „instytucja, organ lub jednostka organizacyjna”,
w stosownych przypadkach wraz z odpowiednim gramatycznym dostosowaniem danego
zdania:
— artykuł 195 ustęp 1 akapit drugi,
— artykuł 232 akapit drugi,
— artykuł 233 akapit pierwszy,
— artykuł 234 litera b),
— artykuł 255 ustęp 3, który otrzymuje oznaczenie artykuł 16a ustęp 3 akapit trzeci.

7)

W następujących artykułach wszystkie formy gramatyczne wyrazów „Trybunał Sprawiedliwości” lub „Trybunał” zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazów „Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej”:
— artykuł 83 ustęp 2 litera d),

— artykuł 232 akapit pierwszy,

— artykuł 88 ustęp 2 akapit drugi,

— artykuł 233 akapit pierwszy,

— artykuł 95, który otrzymał oznaczenie artykuł 94 ustęp 9,

— artykuł 234 akapit pierwszy,

— artykuł 195 ustęp 1,

— artykuł 236,

— artykuł 225a akapit szósty,

— artykuł 237 zdanie wprowadzające,

— artykuł 226 akapit drugi,

— artykuł 238,

— artykuł 227 akapit pierwszy,
— artykuł 228
wzmianka,

ustęp

— artykuł 235,

1

— artykuł 240,
pierwsza

— artykuł 229,
— artykuł 229a,
— artykuł 230 akapit pierwszy,
— artykuł 231 akapit pierwszy,

— artykuł 242 zdanie pierwsze,
— artykuł 243,
— artykuł 244,
— artykuł 247 ustęp 9, który otrzymał
oznaczenie ustęp 8,
— artykuł 256 akapit drugi.

W następujących artykułach skreśla się wyraz „Sprawiedliwości” po wszystkich formach
gramatycznych wyrazu „Trybunał”:
— artykuł 227 akapit czwarty,

— artykuł 232 akapit trzeci,

— artykuł 228 ustęp 1 druga wzmianka ,

— artykuł 234 akapit drugi i trzeci,

— artykuł 230 akapit trzeci,

— artykuł 237 litera d) zdanie trzecie,

— artykuł 231 akapit drugi,

— artykuł 256 akapit czwarty.

17.12.2007

8)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

C 306/45

W następujących artykułach odesłanie do innego artykułu Traktatu zastępuje się następującym
odesłaniem do artykułu Traktatu o Unii Europejskiej:
— artykuł 21 akapit trzeci, który otrzymał
oznaczenie akapit czwarty:

Podobne prace

Do góry