Ocena brak

TRAKTAT AMSTERDAMSKI

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

 • Podpisany w 1997 r., wszedł w życie w 1999 r.

 • Już w Traktacie z Maastricht napisano, że konieczne są dalsze reformy Unii.

 • Odbyły się dwie Konferencje Państw Członkowskich, tzw. Konferencje Międzyrządowe w Turynie i w Nicei, które doprowadziły do nowelizacji TUE.

 • W III 1996 w Turynie wymyślili treść traktatu, a w Amsterdamie 2 X 1997 r. go podpisali.

 • Cele:

- przybliżyć Unię obywatelom

- reforma instytucji Unii poprzez zwiększenie jej demokratycznego charakteru i efektywności

- przygotować się na przyjęcie nowych państw

- wzmocnienie efektywności działań UE na arenie międzynarodowej

 • Postanowienia dotyczyły przede wszystkim:

- poprawek dokonanych w zakresie prawa materialnego zawartego w TUE i w traktatach ustanawiających Wspólnoty oraz w Akcie o wyborach powszechnych do PE

- włączenia w zakres działań WE pakietu społecznego (zatrudnienie, polityka socjalna, środowisko, zdrowie publiczne, ochrona konsumenta, obywatelstwo Unii oraz ochrona praw człowieka i niedyskryminacji)

- przeniesienia części zadań znajdujących się dotychczas w III filarze UE do filara I (polityka wizowa, azylowa, imigracyjna, współpraca sądowa w sprawach cywilnych)

- sformułowanie zasad wzmocnionej współpracy

 • UE opiera się na zasadach demokracji, samorządności i praw człowieka.

 • Powołanie stanowiska Wysokiego Przedstawiciela do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

 • System z Schengen wchodzi do prawa wspólnotowego.

 • Zmiany dotyczą współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, w małym stopniu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

 • Traktat ten tylko częściowe sprostał wymaganiom, a dokonane zmiany były fragmentaryczne i mało przejrzyste.

Podobne prace

Do góry