Ocena brak

Trakcja elektryczna na kolei

Autor /Benek Dodano /31.01.2012

Obecnie dąży się do elektryfikacji kolei. Loko­motywy elektryczne są prostsze w konstrukcji, łatwiejsze w obsłudze i znacznie mniej szko­dliwe dla środowiska niż lokomotywy spalino­we czy nawet dieslowsko-elektryczne. Po­wszechnie wykorzystuje się dwa systemy zasi­lania prądem. W jednym z nich prąd dostarcza­ny jest przez zawieszone na słupach przewody, skąd odbierany jest stykiem ślizgowym, umieszczonym na tak zwanym pantografie, w drugim systemie zaś źródłem prądu jest rów­noległa do toru trzecia szyna, po której przesuwąją się styki. Zamknięcie obwodu elektrycz­nego w obu systemach dokonuje się przez ko­ła jezdne i szyny.
Trakcja elektryczna jest najszerzej wyko­rzystywana na krótkich trasach podmiejskich i w ekspresowych połączeniach międzymia­stowych. Jej zaletą jest czystość i niski poziom hałasu, szczególna ważne na terenach zabu­dowanych. Ma wiele możliwości rozwoju. Obecnie na przykład jest na etapie badań po­mysł konstruowania wydajnych i ekonomicz­nych, lekkich jednostek, przypominających autobusy, które można łączyć w dłuższe zesta­wy do podróży międzymiastowych. Po przy­byciu do miasta taki zestaw byłby rozczepiany i rozsyłany w różne strony, zależnie od celu podróży jego pasażerów.

Podobne prace

Do góry