Ocena brak

TQM - Total Quality Managment

Autor /Keira Dodano /18.04.2011

 

TQM to nowa filozofia tworząca szanse nadążania za kierunkiem wytyczanym przez dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa na całym świecie

 

Rzeczywiste realizowanie TQM na co dzień oznacza konieczność przełamywania przyzwyczajeń, tradycji a także systematyczne podnoszenie kwalifikacji, wymóg identyfikowania się z przedsiębiorstwem oraz reorientację umysłową na:

 • klienta, bo od niego zależy pozycja przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku

 • koszty, wpływają na efektywność gospodarowania

 • kreatywność, umożliwia troskę o innowacyjność, podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności, ponadto kreatywność to sposób myślenia koncentrujący się na sprawności funkcjonowania całego przedsiębiorstwa świadomość każdego pracownika, że jego praca decyduje o powodzeniu przedsiębiorstwa.

 • komunikację - to realizacja zadań mających na celu interes firmy, stanowi szansę na jej sukces (właściciel posługuje się językiem biznesu, pracownicy językiem rzeczy, a kadra kierownicza obydwoma językami)

 • kulturę, bo otwartość, zaufanie, i szacunek służą budowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa

 

TQM to ważny filar zarządzania przedsiębiorstwem, który pomaga uzyskać przewagę konkurencyjną. Stanowi on istotę kulturową zmiany styku działania przedsiębiorstwa. TQM stanowi ważne narzędzie osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, a dopełnieniem działań, niezbędnych dla realizacji tego celu jest przeprojektowanie organizacji, czyli reenginering

 

Zagrożenia przy wdrażaniu TQM :

 • skierowanie wysiłków na kopiowanie programów z innych przedsiębiorstw

 • zbyt duża innowacja działań, brak przygotowania i zrozumienia programu

 • częste zmiany, brak konsekwencji, przemyśleń, długofalowej strategii

 • powstawanie barier wśród pracowników dotyczących zasadności wdrażania TQM

 • skupianie uwagi na kadrze kierowniczej

 • brak przeszkolenia wszystkich pracowników

 • brak umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów

 • brak systemu ocen i kontroli w celu podtrzymywania działań

 • brak informacji dotyczącej celu i misji przedsiębiorstwa wśród pracowników

 • brak jasnych i uporządkowanych reguł dotyczących organizacji przedsiębiorstwa i rozdziału odpowiedzialności

 • brak cierpliwości, oczekiwanie na szybkie efekty, zniechęcenie, częsty brak świadomości, że TQM to niekończący się PROCES DOSKONLENIA !

Podobne prace

Do góry