Ocena brak

Tożsamość zawodowa psychologa - Trzy stany organizacji Ja wg E. H. Eriksona a tożsamość zawodowa psychologa

Autor /Micky Dodano /01.07.2011

E. H. Erikson (1964) omawia trzy typy integracji struktury Ja, tj. zorganizowania składników decydujących o jakości tożsamości jednostki. Są to: struktura A - rozproszenie i pomieszanie w obrębie Ja (diffusion/confusion), struktura B – swobodnie organizująca się całość (wholeness), która „oznacza takie złożenie części, nawet zupełnie różnych części, które tworzy płodny związek i przynosząca korzyść organizację”, integracja tego typu dokonywana jest na zasadzie „pokojowego współistnienia” odmiennych elementów i jakości oraz struktura C – jednolita całość (totality), która „przypomina figurę, w której podkreślane są granice”.

Integracja typu totalnego zachowuje swą spoistość dzięki zasadzie włączania w obręb całości wszystkiego, co wg porządku naturalnego bądź logicznego należy do jednej kategorii i bezwzględnego wykluczania poza obręb całości wszystkiego, co obce. Pod uwagę bierze E. H. Erikson trzy rodzaje kryteriów, tj.: (1) właściwości granic Ja – nie-Ja, a więc relacje między jednostką a kontekstem jej rozwoju, (2) właściwości doświadczenia jednostki, głównie stopień jego homogeniczności / heterogeniczności i (3) właściwości centralnego elementu sterującego jej postępowaniem czyli charakter systemu wartości regulującego zachowania

Podobne prace

Do góry