Ocena brak

Tożsamość zawodowa nauczyciela

Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011

Czym jest tożsamość? Czy w dzisiejszych czasach wykazuje ona cechy charakterystyczne? Czy współcześnie coraz częściej mówimy o tożsamości (i dlaczego?)

Tożsamość:

Kiedyś: łączyła się z identycznością, to, co w człowieku identyczne z innymi ludźmi

Dziś: awansuje pojęcie różnicy, czyli czym ja różnię się od innych

 • Dialektyka identyczności i różnicy, związanie tego, co w nas wspólne i różne

 • Im bardziej posuwamy się do przodu, tym ważniejsza jest różnica- człowiek bytem indywidualnym.

 • Jest konstruowana na czymś ruchomym, zmiennym systemie wartości

 • Nie jesteśmy unifikowani bo się bardzo różnimy

 • Są tendencje identyfikacyjne, ale zarazem globalizacja wyzwoliła proces różnicowania (obrona własnej tożsamości)

 • W różnicowaniu pod wpływem globalizacji dochodzimy do naszych korzeni

 • Kim jestem? Spojrzenie na teraźniejszość. Kim będę? Kierunek rozwoju tożsamości, im perspektywa bardziej klarowna, tym człowiek bardziej wie kim jest, kim chce być, skłonny do zmian

Badania:

 • 428 nauczycieli, badania głównie ilościowe (kwestionariusze, ankiety) ale też trochę jakościowe (biografie)

Na podstawie badań Marci wyodrębnił cztery statusy tożsamości człowieka:

  1. Tożsamość osiągnięta

  2. Tożsamość moratoryjna

  3. Tożsamość nadana

  4. Tożsamość rozproszona

Podstawą konsekwencji podziału tożsamości są dwa pojęcia: kryzys i zobowiązanie.

Kryzys- poszukuje wersji siebie, zastanawia się nad sobą, pytanie kim jestem

Zobowiązanie- czy ja będę mieć siłę budować tę wizję siebie, z którą wyszedłem z kryzysu tożsamości

Podobne prace

Do góry