Ocena brak

Tożsamość negatywna

Autor /topamax Dodano /18.11.2006

TOŻSAMOŚĆ NEGATYNA... SOCJOLOGIA
„Każdy chce być kimś, nikt nie chce być nikim. Może być gorszym, złym ale nie nikim.”
ZRÓDŁA TOŻSAMOSCI:
I.ODWET- wobec przedstawicieli, instytucji socjologicznych, którzy nie dotrzymują autorytetu etycznego. „Będę gorszym, ale nie gorszym od tych co mówia o wartościach.”
II. SYMULACJA ODWETOWA- by nie być odtrąconym od grupy, jednostka wciela się w inna rolę- przynależność do grupy. Miejsce w grupie.
III. BRUTALIZACJA ZYCIA- z góry zakładam, że wejdę w tożsamość negatywna.
IV.NAZNACZENIE- moc naznaczanie mają ci, co maja władzę.
*etykietyzacja- łamiemy zasadę, normę, regółę.
„ naznaczoną jest ten, kogo można tym naznaczyć.”
*zależy od wsparcia
*zależy od winy1.
1.TŁUMACZENIE SIĘ2.
REINTERPRETACJA OBRAZU SAMEGO SIEBIE . OSOBA NAZNACZANA ZACZYNA WIERZYĆ W CECHY, JAKIMI JEST NAZNACZANA.
*STYGMATYZACJA- np. trafiamy do domu dziecka...stygmat
TYLKO FAZA II
ZJAWISKO SAMOSPEŁNIAJACEJ SIĘ PRZEPOWIEDNI- wczesniejsze nastawienie powoduje określone zachowania osoby naznaczanej która poprzez otwieranie kanałów komunikacyjnych( dotyk, usmiech, mowa) podtwierdza wczesniejsze nastawienie. Jako stereotypy? – z mechanizmów interpretacyjne , które funkcjonują w przestrzeni społecznej.
V.NIEADEKWATNA PÓLA RÓL
- naśladowanie nauczycieli
- rola związana z hobby
- rola moratoryjna- przymierzania się do ról
FORMACJE OBRONNE- uczymy się całe zycie
Świadome, ( kompetencje do radzenia sobie w syt. trudnych)
Nieświadome, ( mechanizmy obronne)
Do radzenia sobie w sytuacjach trudnych:
Kompetencje świadome- musi być równowaga
K. KOMUNIKACYJNA- równowaga między tożsamoscią osobową a t. Społeczna
Tożsamość osobowa- nabywamy poprzez kształtowanie umiejętności językowych, niezbędnych pełnienia ról osobowych.
Tożsamość społeczna- nazywamy poprzez kształtowanie umiejetnosci jezykowych, niezbędnych do odgrywania ról społecznych.
KOMPETENCJE EMPATYCZNO-POZNAWCZA- uczymy się całe zycie. Powstaje alterego- (co by było , gdybym był w jakiejś roli.)
KOMPETENCJE TOLERANCJI NA FRUSTRACJĘ- musimy się nauczyc tolerowac innych. Nie możemy zerwać interakcji bo może to być.................................................
K. TOLERANCJI NA WIELOZNACZNOŚC OCZEKIWAŃ
K. DYSTANS WOBEC ROLI- nie można żadnej z ról oddać się, bo się może wszystko skończyć, rozpaść
KOMPETENCJE NIESWIADOME-( wew. Lęki, zagrożenie jest wypierane w podświadomości, zamienienie się w wew. Lęki.)
ASCETYZM-powstaje na skutek braku miłosci, objawia się w procesie dorastania jako opór wobec własnej seksualnosci. Skutkami sa- ubiór, tatuaze, rzezbienie ciała, narazenie życia na ryzyko, ucieczka z negatywizmu, ucieczka w agresję, chorobę, nostalgię.
FIKSACJA- powstaje gdy człowieka spotyka trauma
REGRES- cofanie się do etapu poprzedniego, tam gdzie było lepiej.
IZOLACJA- eufenizmy, nadawanie sytuacjom innej nazwy, stosuje etykietki
FANTAZJOWANIE- wchodzi w nawyk by zawyżyć własna samoocenę
-obronne-( nieproduktywne) che zbudować poczucie wł. Wartości
- nieobronne ( produktywne) treść fantazji, służy dalszej przyszłości
RACJONALIZACJA-lęk przed poczuciem winy- nie akceptuje zachowań, dorabia się. Cel jest poniżej/ powyżej naszych mozliwosci, porównujemy się z ludzmi( autorytetami), porównywać się na tle na którym się ładniej wygląda, konieczność pewnego postępowania.
PROJEKCJA-opór wobec swoich wszystkich wad
IDEALIZACJA- kiedy nie możemy ukształtować idealnego obrazu siebie – rzucamy na innych obiekt. Widzimy jego pozytywy. Rozdzielajac na pół patrzy tylko na pozytywy, a wypiera negatywy.
REAKTANCJA- (odwrócenie).uczucie, które wywołuje lęk zostaje przykryte innym, które nie wywołuje lęku.

Podobne prace

Do góry