Ocena brak

Tożsamość kulturowa

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

Szczególnym zainteresowaniem badaczy cieszy się w przypadku tej dziedziny kategoria tożsamości kulturowej, która uznawana jest za najważniejszy rodzaj tożsamości zbiorowej. Składają się na nią :

elementy dziedzictwa, nawet te, które uległy już całkowitej lub częściowej dezaktualizacji;

● rodzaj, proporcje i ustrukturyzowanie elementów składających się na daną kulturę;

kontekst zewnętrzny, który tworzą kontakty z innymi kulturami, występującymi w różnym natężeniu w przeszłości i teraźniejszości.

Generalnie tożsamość kulturowa ze względu na niejednoznaczność i złożoność tego pojęcia ujmowana jest jako kombinacja czynników socjologicznych, psychologicznych i kulturowych, co powoduje że czasami bardzo trudno odróżnić ją od innych rodzajów tożsamości zbiorowej, jak na przykład tożsamości etnicznej i narodowej.

Podobne prace

Do góry