Ocena brak

TOWER OF LONDON

Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012

(wym. tąuerowląndn) Ang., dosł. 'wieża londyńska', średniowieczna twierdza i rezydencja król. na wsch. od londyńskiego City, na płn. brzegu Tamizy, na fundamentach dawnych budowli rzymskich, wg tradycji założonych przez Juliusza Cezara, obejmująca rozległy kompleks budowli opasanych fosą i nieregularnym sześciobókiem podwójnych blankowanych murów.

Centralną White Tower, 'białą wieżę', zbud. ok. 1097 Gundulf, biskup Rochester, dla Wilhelma Zdobywcy. Rezydowali w niej królowie Henryk VII i VIII oraz Karol II. Traitors' Gate, 'brama'zdrajców', od strony rzeki i Bloody Tower, -krwawa wieża', kojarzą się z licznymi postaciami hist. więzionymi w twierdzy, m.in. Elżbieta I jako księżniczka, Sir Thomas More, Anne Boleyn, Catherine Howard, Lady Jane Grey, książę Essex, Sir Walter Raleigh, Guy Fawkes. Jedno z dawnych więzień mieści obecnie zbiór śrdw. broni i zbroi, inne (Wakefiełd Tower) - zbiór klejnotów i insygniów król. Straż sprawują odziani w historyczne stroje epoki Tudorów „beefeaters", yeomen ofthe Guard, 'członkowie król. straży przybocznej'.

Podobne prace

Do góry