Ocena brak

TOWARZYSTWO WARSZAWSKIE. Listy do przyjaciółki przez Baronową XYZ

Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012

TOWARZYSTWO WARSZAWSKIE. Listy do przyjaciółki przez Baronową XYZ, zbiór felietonów, ogł. w odcinkach 1885-87 w „Czasie", wyd. os. t.1-2 1886-87 w Krakowie, wyd. 2 1888 tamże. Pseud. Baronowa XYZ przypisywano A. Zaleskiemu na podstawie plotki lit., która pojawiła się po jego śmierci i została utrwalona m. in. przez W. Feldmana i w Słowniku pseudonimów i kryptonimów A. Bara. W 1979 autorstwo Zaleskiego zostało zakwestionowane przez D. Świerczyńską, która wskazała hipotetycznie na prawdopodobieństwo potrójnego autorstwa: Konstatego Górskiego, jego żony J. Górskiej oraz S. Koźmiana.

Listy dają rozległy obraz życia społ., polit., kult. i obycz. Warszawy w 2 poł. XIX w., omawiają sylwetki i życie przedstawicieli władz ros. w Warszawie, urzędników, korpus konsularny, a także warsz. rodziny arystokratyczne i bankierskie. Ukazują też postaci pisarzy i publicystów (J. Kenig, W. Szymanowski, W. Bogusławski, B. Prus, A. Rembowski, D. Henkiel, M. Gawalewicz, H. Sienkiewicz, E. Lubowski, A, Pług, P. Jaksa-Bykowski, A. Wiślicki, A. Świętochowski), życie teatr. Warszawy. Omawiają system rusyfikacji społeczeństwa pol., upadek ekon. kraju, walkę z językiem i kulturą pol., działalność cenzury. Demaskatorski charakter spowodował ogromną popularność Listów, które stały się cennym źródłem informacji o Warszawie końca XIX w.

A. ZALESKI Towarzystwo Warszawskie. Listy do przyjaciółki przez Baronową XYZ, wstęp i oprac. R. Kołodziejczyk, W. 1971. D. ŚWIERCZYNSKA Towarzystwo Warszawskie, „Pam. Lit." 1979 z. 3.

Podobne prace

Do góry