Ocena brak

Totem

Autor /Nata Dodano /31.01.2012

Zjawisko totemizmu występuje tam, gdzie społeczeństwo jest podzie­lone na wiele szczepów lub klanów, z których każ­dy ma swój własny rytualny znak - totem. Przy­należność do klanu nie zmienia się przez całe życie. Każdy członek klanu musi działać zgodnie z we­wnętrznymi zasadami, które regulują jego aktyw­ność w większości sfer życia, w tym decydują czę­sto o wyborze małżonka.
Totemy przedstawiają zwykle jakiś element natury - najczęściej miejscowe rośliny albo zwie­rzęta. Na przykład totem australijskiego plemienia Arunta to postać kangura, inne plemiona Aboryge­nów mają totemy w kształcie koala, pędraków albo najbardziej charakterystycznego drzewa w okolicy. Wprawdzie totemizm ma przede wszystkim zna­czenie społeczne, jednak w pewnym stopniu wyra­ża też związki pomiędzy człowiekiem a naturą.

Podobne prace

Do góry