Ocena brak

Total Quality Management (TQM)

Autor /Amber Dodano /20.04.2011

 

Kompleksowe zarządzanie jakością TQM jest to strategiczne zaangażowanie najwyższego kierownictwa na rzecz zmiany całego podejścia do prowadzenia takiej działalności, która uczyniłaby jakość najważniejszym czynnikiem we wszystkich poczynaniach organizacji. W ciągu ostatnich 4 lat znaczne zmiany w poglądach na temat syst. jakości: 1) pierwszy okres (do lat 80-tych) to kontrola techniczna i kontrola jakości (orientacja na wyrób); 2) lata 80-te-orientacja na zapewnienie jakości i zarządzanie jakością (godzenie interesów dostawców i klienta); 3) lata 90-te-powszechna orientacja na zastosowanie TQM (tworzy się system przedsięwzięć, które mają na celu wytworzenie takich wyrobów i usług które spełniają wymagania klienta.

Wprowadzenie takiego systemu wymaga współdziałania wszystkich osób zatrudnionych w firmach, włączając naczelne kierownictwo, personel nadzoru i robotników. Dotyczy wszystkich obszarów działalności organizacji, takich jak: badania rynku, prace rozwojowe, planowanie, projektowanie, dobór i promocja kadr, szkolenie.

4) czwarty okres dopiero się rozpoczyna (orientacja na tzw. nową jakość wyrobu).

Podobne prace

Do góry