Ocena brak

Total Quality Control

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.07.2011

Total Quality Control to kompleksowe sterowanie jakością

Feigenbaum|A. Feigenbaum określił Total Quality Control, jako system integrujący metody rozwijania jakości, zapewnienia jakości oraz wysiłki różnych grup pracowników na rzecz doskonalenia jakości w celu umożliwienia świadczenia produktów i usług na ekonomicznie uzasadnionym poziomie pozwalającym pełne zaspokojenie wymagań, potrzeb i oczekiwań klientów. Podejście to ewoluowało i na początku lat 70-tych nazwane zostało Company-Wide Quality Control (CWQC). Stosowana była także nazwa Quality Commitment. Należy zauważyć, że w literaturze zachodniej duża część artykułów traktujących o współczesnym podejściu japońskim, używa nadal nazwy Total Quality Control.

Do kluczowych metod TQC zaliczyć należy in time (JIT) oraz kaizen. Są one uzupełniane są o szereg innych, wśród których najważniejszymi są: kanri, 5xS, Productive Maintenance (TPM), Function Deployment (QFD), planowanie oparte na czasie, jakości oraz podstawowe techniki identyfikacji i opisu problemów znane jako 7 narzędzi zarządzania jakością.


Autor: Sławomir Wawak
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry