Ocena brak

TORMASOW Aleksandr Pietrowicz (1752 - 1819), gen. ros.

Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013

Od 1772 w służbie wojsk. Brał udział w wojnie z Turcją 1787-1791, 1803-1808 gub. kijowski, potem ryski. 1808-1811 główno-dow. wojsk w Gruzji i na linii kaukaskiej. W kampanii 1812 stał na czele 3 Armii Zachodniej (Obserwacyjnej), broniącej Wołynia. Odniósł tu kilka sukcesów w walkach z korpusami Reyniera i Schwarzenberga.

Po połączeniu z Armią Dunaj-ską Cziczagowa odwołany do sztabu głównych sił ros., gdzie zajmował się reorganizacją armii. Wiosną 1813 podczas choroby Kutuzowa pełnił obowiązki głównodow. Od 1814 gub. Moskwy, położył znaczne zasługi w odbudowie miasta.

Podobne prace

Do góry