Ocena brak

TORFOWISKO

Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013

Ekosystem lądowy występujący na terenie o znacznej wilgotności podłoża, którego organizmy roślinne tworzą torf. Torfowiska powstają na skutek wypłycania zbiorników wodnych lub utrudnionego odpływu wód opadowych. Wyróżnia się dwa zasadnicze typy torfowisk. Torfowisko niskie (łąkowe) rozrasta się od brzegów zbiornika do wnętrza, jest bogate w sole mineralne i próchnicę. Na terenie takiego torfowiska istnieje przepływ wody.

Wśród roślinności mogą dominować trzcina, turzyce kępkowe i sitowie wielkie, tworzy się wtedy torfowisko szuwarowe. Natomiast jeśli porastają je mchy, niskie trawy i turzyce, to jest to torfowisko darniowe. Na terenach o obfitych opadach, a braku odpływu wód powstają torfowiska wysokie. Wody są silnie kwaśne i mało żyzne. W skład gatunkowy wchodzą: torfowce, ciborowate, wrzosowate, borówka bagienna czy rosiczka okrągłolistna.

Podobne prace

Do góry