Ocena brak

Tolerancja

Autor /Gomes Dodano /27.03.2013

1. zdolność organizmu do utrzymywania wszystkich procesów metabolicznych na normalnym poziomie w warunkach działania czynnika stresowego, np. niskiej temp., wysokiej temp., suszy, czynników chem., zasolenia, pestycydów, szkodników i patogenów.

Odporność organizmu na czynnikiszkodliwe, zdolność do ich znoszenia orazneutralizacja szkód przez nie powodowanychjest przeważnie zdeterminowana genetycznie.Rośliny odmian tolerancyjnych, mimo żerowaniana nich szkodnika bądź występowaniaobjawów choroby, wydają plon bez istotnejobniżki w porównaniu z roślinami zaatakowanymi.T. ta wynika z właściwości fizjol. odmianyrośliny zaatakowanej.

Wiąże się ona z fazą rozwojową rośliny, liczebnością szkodnikai zależy od warunków środowiska. Dużąrolę odgrywa tutaj technologia uprawy dostosowanado potrzeb danej odmiany. Niektóreodmiany rzepaku przy właściwej agrotechnicei nawożeniu wykazują zdolności regenerująceuszkodzenia spowodowane żerowaniem słodyszkarzepakowego.

2. przepis określającymaksymalną zawartość pozostałości pestycydówlub niektórych metabolitów, która jestdopuszczalną oficjalnie zawartością w surowychproduktach rolniczych, w okresie zbiorulub uboju. T. wyraża się w mg/kg lub ppm. Imdany pestycyd ma krótszy okres karencji iwyższą t., tym jest bezpieczniejszy w użyciu.T. uzależniona jest od pestycydu i rodzajuproduktu żywnościowego. Znacznie mniejszajest w mleku, które jest podstawowym produktemżywnościowym dla dzieci, niż np. wbakaliach, które są spożywane rzadziej i wmniejszych ilościach.

Podobne prace

Do góry