Ocena brak

TOŁBUCHIN FIODOR (1894-1949) - marszałek Związku Radzieckiego

Autor /bobek Dodano /02.03.2011

Uczestnik l wojny światowej, w 1918 r. rozpoczął służbę w Armii Czerwonej, choć do partii komuni­stycznej wstąpił dopiero w 1938 r. Po wybuchu wojny radziecko-nie-mieckiej był m.in. dowódcą 57 ar­mii, która odznaczyła się w obronie *Stalingradu. Od marca 1943 r. do­wódca Frontu Południowego, później 4 Frontu Ukraińskiego, od maja 1944 r. - 3 Frontu Ukraińskie­go; brał udział w walkach na obsza­rze południowej Ukrainy, Rumunii, Bułgarii, Węgier i Austrii.

W lipcu 1945 r. objął dowodzenie radziecki­mi wojskami w Rumunii i Bułgarii, gdzie przebywał do stycznia 1947 r., miesiąca podpisania traktatu poko­jowego z tymi państwami.

Podobne prace

Do góry