Ocena brak

Toksoplazmoza

Autor /margolcia Dodano /26.06.2014

Obraz kliniczny toksoplazmozy wrodzonej zależy od okresu ciąży, w którym doszło do zarażenia. Jeśli nastąpiło to w pierwszych tygodniach ciąży, rezultatem jest poronienie lub śmierć wewnątrzmaciczna płodu. Zarażenia w dalszych tygodniach I i II trymestru ciąży prowadzą do zmian chorobowych przede wszystkim w ośrodkowym układzie nerwowym (zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, wodogłowia lub małogłowia, zwapnień wewnątrzczaszko-wych), których wynikiem w dalszym okresie życia dziecka jest upośledzenie rozwoju psychoruchowego i padaczka.

W toksoplazmozie wrodzonej uszkodzenia dotyczą także narządu wzroku (zapalenie siatkówki i naczyniówki, małoocze, zaćma).

Zarażenie w późniejszych okresach ciąży prowadzi bądź to do łagodniejszych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym i narządzie wzroku, bądź do postaci bezobjawowych, które nieleczone w okresie niemowlęcym ujawniają się w drugiej lub trzeciej dekadzie życia.

Toksoplazmoza nabyta u osób ze sprawnym układem odpornościowym przebiega najczęściej bezobjawowo lub też w postaci zapalenia węzłów chłonnych szyjnych, niekiedy z gorączką. Może także przebiegać z objawami zbliżonymi do mononukleozy (zespół mononukleozowy). Ciężkie postacie toksoplazmozy nabytej stwierdza się natomiast u chorych z zaburzeniami układu odpornościowego - chorych na AIDS, pacjentów poddawanych immunosupresji, po przeszczepie szpiku lub innych narządów. W tych przypadkach stwierdza się, oprócz objawów ze strony wzroku i ośrodkowego układu nerwowego o różnym nasileniu, także zapalenie mięśnia sercowego, powiększenie wątroby i śledziony, niedokrwistość i skazę krwotoczną.

Rozpoznanie toksoplazmozy opiera się na wykryciu u chorego przeciwciał przeciwko Toxoplasma gondii, przy zastosowaniu bardzo zróżnicowanych technik immunologicznych, lub też na wykryciu w organizmie człowieka DNA pasożyta przy użyciu polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR).

W leczeniu stosuje się sulfonamidy (sulfadiazynę) i pirymetaminę. Skuteczne są także niektóre antybiotyki - klindamycyna łub spiramycyna. Ten ostatni znajduje szerokie zastosowanie w leczeniu kobiet ciężarnych, co zapobiega rozwojowi toksoplazmozy wrodzonej. Leczenie jest zintensyfikowane, jeśli w czasie ciąży stwierdzi się już objawy choroby u płodu.

Zapobieganie toksoplazmozie polega na unikaniu kontaktu z kałem kota (stosowaniu rękawic ochronnych przy czyszczeniu kuwet z piaskiem używanych przez te zwierzęta), dokładnym myciu rąk oraz owoców i warzyw spożywanych na surowo, a także na unikaniu spożywania surowego lub niedogotowa-nego mięsa.

Szczególne znaczenie ze względu na ciężki przebieg zarażeń ma profilaktyka toksoplazmozy wrodzonej. Oprócz przestrzegania przez kobiety w ciąży wymienionych powyżej zaleceń, stosuje się, zależnie od kraju, badania przesiewowe noworodków lub badania kobiet przed planowaną ciążą, z prowadzeniem okresowej kontroli w czasie ciąży kobiet wrażliwych na zarażenie (czyli niemających przeciwciał w surowicy krwi). To postępowanie ma umożliwić szybkie wykrycie świeżych przypadków toksoplazmozy u kobiet ciężarnych i wdrożenie skutecznego leczenia, co znacznie ogranicza rozległość zmian u płodu.

 

Podobne prace

Do góry