Ocena brak

Token Ring

Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013

Token Ring - sieć komputerowa wykonana w topologii pierścienia zgodnie ze standardem IEEE 802.5, działająca na zasadzie przekazywania znacznika. Topologię pierścienia może przyjmować sieć fizycznie skonfigurowana jako gwiazda, z centralnie usytuowanym koncentratorem MAU, a znacznik jest wtedy przekazywany od stacji do stacji - połączonych w logiczny pierścień.

Standard, zaproponowany początkowo przez IBM do szybkości transmisji 4 Mb/s, a później 16 Mb/s, został rozszerzony (1997 r.) do przepływności 100 Mb/s. Poszczególne stacje robocze są przyłączone do pierścienia przez jednostki sterujące MAU (pełniące funkcję koncentratorów) i konfigurowane szeregowo w strukturę pierścieniową - z możliwością transmisji dwukierunkowej.

Taka konstrukcja sieci w przypadku uszkodzenia pierścienia powoduje automatycznie rekonfigurację topologii pierścienia w pętlę - z wyłączeniem przerwanego odcinka pierścienia. W sieciach Token Ring stacje robocze włączone do pierścienia przekazują pakiety danych do następnych w kolejności stacji, spełniając równocześnie funkcję regeneratora sygnału.

Wyłączenie lub dezaktywizacja stacji roboczej powoduje automatycznie rekonfigurację topologii sieci, przez skrócenie pierścienia i logiczne odłączenie stacji nieaktywnej. W sieciach Token Ring możliwe jest przypisanie zmiennych priorytetów różnym stacjom, a zmiany priorytetów są wykonywane dynamicznie w trakcie pracy sieci, również w wyniku oddziaływania na siebie stacji roboczych.

Podobne prace

Do góry