Ocena brak

Tkanka mięśniowa serca

Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011

Tkanka mięśniowa serca (textus muscularis cardiacus), tak jak mięśniowa tkanka szkieletowa, zbudowana jest z włókien mięśniowych również o przebiegu podłużnym (my o fibro, cardiaca). W przeciwieństwie do włókien mięśnia szkieletowego tworzą one rozwidlenia, którymi łączą się z podobnymi rozwidleniami włókien sąsiednich i dalej położonych. Nie tworzą one jednak, jak do niedawna przypuszczano, zespól ni (syncytium), lecz układy komórek mięśniowych serca (myocytus cardiacus). które w miejscach łączenia się ich rozwidleń z innymi komórkami są od nich oddzielone przez charakterystycznie zbudowane granice międzykomórkowe, występujące w postaci podwójnych poprzecznych błonek, zwanych wstawkami (disci intercalati).

Ten ich charakter został rozpoznany za pomocą mikroskopu elektronowego. We włóknach mięśniowych serca jądra umieszczone są pośrodku, wzdłuż długiej osi komórki sercowej, a nie na obwodzie jak we włóknie szkieletowym. W sarkoplazmie przebiegają pęczki miofibryli, które są zbudowane podobnie jak we włóknach szkieletowych z sarkomerów, te zaś z odcinków izotropowych i anizotropowych. Również tu błonki graniczne (Z) oddzielają sąsiednie sarkomery, przebiegają w poprzek włókna i przyczepiają się do jego sarkolemy, która jest błonką cieńszą niż w mięśniach szkieletowych.

Odmiennie zbudowane są te włókna mięśniowe serca, które wchodzą w skład tzw. układu przewodzącego przedsionków o-komor owego (systema atrioventriculare conducens), który omówimy w rozdziale o budowie szczegółowej serca.

Podobne prace

Do góry